logo ČSB                                   ČnS

Vítejte na informační stránce Českého spolku Bratislava

Český spolok Bratislava (ČSB) je nepolitické občanské sdružení obyvatel Slovenské republiky hlásících se k českému, moravskému a slezskému původu, jejich rodinných příslušníků a dalších sympatizantů bez ohledu na státní občanství (viz Stanovy). Pod názvem „Spolek Čechů na Slovensku" vznikl v roce 1993 (viz Z historie spolku) jako nejstarší organizace české a moravské národnostní menšiny v SR, v následujícím roce se s místními pobočkami v dalších slovenských městech transformoval na regionální organizace Českého spolku na Slovensku... (celý text O nás)

V úterý 27. února 2024 v 17 hod. se uskuteční další setkání členů ČSB ve společenském sále Csemadoku. Na programu je přednáška Mgr. Michala Bábela, PhD. na téma „Pohybové aktivity seniorů zaměřené na jejich zdraví, Nordic Walking, strečing“.

logo    Vychází Informační zpravodaj 1/2024
„Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava, dovolte ještě jednou Vám popřát hodně zdraví a vše nejlepší do nového roku 2024. Přinášíme Vám první letošní Informační zpravodaj s předpokládaným programem činnosti v prvním půlroce 2024...“, píše se v úvodě nového Informačního zpravodaje (celý text zde).


sál Csemadoku    Výbor ČSB zve na únorové setkání
V úterý 27. února 2024 v 17 hod. se uskuteční další setkání členů ČSB ve společenském sále Csemadoku. Na programu je přednáška Mgr. Michala Bábela, PhD. na téma „Pohybové aktivity seniorů zaměřené na jejich zdraví, Nordic Walking, strečing“.

foto z pozvánky    Karel Ančerl neznámý
České centrum zve na komponovaný večer vzpomínek na dirigenta Karla Ančerla, který založil a vedl v terezínském ghettu orchestr, od jehož vyvraždění si letos připomínáme 80 let. Akce je součástí Roku české hudby 2024 a uskuteční se ve čtvrtek 29. února 2024 v 17 hod. v Sále Českého domu. Do 28.2. do 12 hod. je potřebná registrace na info@ceskecentrum.sk nebo telefonicky na 02/544 18 215.

foto z pozvánky    Výstava výtvarníků z Otrokovic
Posílám pozvánku na vernisáž výtvarného sdružení Rozumění z Otrokovic, ČR. Výstava se bude konat v DK Dúbravka (na pozvánce trochu matoucí název galerie Villa Rustica je oficiální název galerie v DK Dúbravka). Poprosím Vás, pokud se budete moci i s některými členy Českého spolku zúčastnit, budou přátelé z Otrokovic velmi, velmi potěšeni,“ zve člen našeho spolku Ing. Jiří Strachota (celá pozvánka). Výstava potrvá od 1. do 31. března 2024.

Lyceum, Konventná ul.    Prosazoval společný jazyk Čechů, Moravanů a Slováků
Toto nám ještě scházelo, v tomto osudném čase, takové rozdvojení nás Slováků a od Čechů odtržení, toto rozkolnictví, tento zmatek v řeči a zpátky upadaní ze vzdělané do té staré nevzdělané...“ napsal básník, překladatel, profesor evangelického lycea Juraj Palkovič (27. února 1769 Rimavská Baňa – 13. června 1850 Bratislava), když se dozvěděl, že jeho žák Ľudevít Štúr s přáteli začali vydávat noviny ve středoslovenském nářečí. Sám pocházel ze zemanského rodu, co mu umožnilo získat vzdělání v Jeně, kde se sblížil s českými studenty, českou literaturou a dějinami. V roce 1803 inicioval založení Katedry reči a literatury českoslovanské na evangelickém lyceu v Bratislavě s knihovnou a archívem, na katedře byl jeho zástupcem právě Ľ. Štúr. Ve slovakizované češtině vydal množství spisů a překladů, v nichž usiloval o povzbuzení národního povědomí, ohledně češtiny kritizoval dílo J. Jungmanna.

SND    Cesta italského baletního mistra vedla přes Prahu
Baletní mistr, choreograf a pedagog Achille Viscusi (27. února 1869 Řím – 1. července nebo 20. srpna 1945 Praha) působil v Římě, Miláně, Záhřebu, Paříži, Berlíně, Vídni, Londýně a Rio de Janeiru až se jeho osud v roce 1901 spojil s českým baletem. Do roku 1912 byl choreografem Národního divadla v Praze, kde poprvé inscenoval balety Oskara Nedbala. V letech 1918-19 vystupoval v Brně, následně 1919 – 1922 byl choreografem divadla v Ostravě a následně 1923 – 1930 pomáhal rozvíjet baletní umění ve Slovenském národním divadle v Bratislavě.

foto z pozvánky    Pozvánka na výstavu inkluzivní módy
České centrum připravilo od 7. prosince do konce února 2024 výstavu inkluzivní a/typik módy slovenské designérky žijící v Praze Barbory Horákové Feherové, jež se snaží setřít rozdíl mezi „normální“ a atypickou tvorbou.

původní památník před budovou SNM    Lev v rukách restaurátorů
Koncem února 2009 byla sejmuta socha lva z Památníku česko-slovenské vzájemnosti na Vajanského nábřeží. Po restaurování byla v květnu 2009 instalována na obnoveném památníku Milana Rastislava Štefánika na nábřeží před novou budovou Slovenského národního divadla v téměř původní podobě, jak ho navrhl prof. Bohumil Kafka na nábřeží za budovou Reduty v roce 1938. Lev se štítem symbolizoval československé legie. V říjnu 2010 byla odhalena nová podoba Památníku, tentokrát už se sochou T. G. Masaryka.

Mosty    Když končil Rádiožurnál na dlouhých vlnách
Na půlnoc z 28. února na 1. března 2014 bylo ohlášen konec vysílání českého Radiožurnálu na dlouhých vlnách z vysílače Topolná na frekvenci 270 kHz. S ukončením činnosti vysílače, postaveného v roce 1951 a modernizovaného v 70. letech, kdy se jeho signál dal zachytit ve velké části Evropy, proto nesouhlasili zejména krajané, jak dokládá například otevřený dopis prezidentovi ČR V. Havlovi, publikovaný v týdeníku Mosty (č. 52/93) 28. prosince 1993, v němž Spolek Čechů na Slovensku žádal zachovat vysílání Českého rozhlasu na kmitočtech, dostupných na území SR. Dopis podepsali Ing. P. Stahl za SČS v Bratislavě a Ing. P. Opatrný za SČS v Košicích. Předseda Českého spolku Žilina Ing. Svatopluk Pach tehdy poskytl vysvětlující dopis mluvčí ČRo. Zásluhou internetu je dnes dostupná většina českých stanic téměř kdekoli.

foto: Hudobné centrum    Jubileum hudebního skladatele
Po brněnské konzervatoři pokračoval budoucí hudební skladatel a všestranný organizátor hudebního života Mgr. Hanuš Domanský (1. března 1944 Nový Hrozenkov) ve studiích v Bratislavě, kde zůstal pracovat ve Slovkoncertu a přitom skládal zejména komorní, symfonická i vokální a sborová díla. V rozhlasu inicioval řadu významných nahrávek, působil v rámci Svazu čs. skladatelů, Slovenské hudební unie, dlouhá léta pracoval v porotách mezinárodních soutěží např. Prix musical de Radio Brno (1978 – 1989), v porotě hodnotící filmovou hudbu na MFF v Karlových Varech (1985 – 1988) nebo festivalů sborového zpěvu (Nitra, Banská Bystrica, Košice, Jihlava, Olomouc).

Univerzitní knihovna    Budovatel Univerzitní knihovny v Bratislavě
Knihovník, literární historik a etnograf doc. PhDr. Vilém Pražák, CSc. (3. března 1889 Chroustovice u Vysokého Mýta – 27. března 1976 Praha) přijel do Bratislavy jako profesor reálného gymnazia (1919-20), od roku 1920 do 1939 byl pověřen vedením Univerzitní knihovny, souběžně spolupracoval se Slovenským vlastivědným muzeem. V letech 1936-39 a po válce 1955-57 přednášel etnografii na Univerzitě Komenského (po nuceném odchodu za války byl pracovníkem Univerzitní knihovny v Praze). Ve svých pracích zařadil slovenské lidové umění zejména výšivky a architekturu do celoevropského kontextu, věnoval se i literárním dějinám.

Jasov    Maloval pražský chrám sv. Mikuláše i klášter v Jasově
Barokní malíř Jan Lukáš Kracker (Johann Lukas, 3. března 1719 Vídeň – 30. listopadu 1779 Eger) po studiích ve Vídni pracoval napřed v Brně (oltářní obrazy ve Strážnici nebo Litomyšli), později se usadil ve Znojmě. V 60. letech dostával velké zakázky v Praze včetně Chrámu sv. Mikuláše, později obohatil výzdobou klášter v Nové Říši, až ke konci života odešel do služeb biskupa v Egeru a svými freskami vyzdobil například kostel sv. Jana Křtitele v Jasově u Košic.

foto: ČB    Škola vychovala a inspirovala i slovenské sochaře
Město Hořice bylo od nepaměti známé těžbou a zpracováním pískovce. V 80. letech 19. století zvýšená poptávka po kamenické práci vedla představitele města k myšlence založení kamenicko-sochařského učiliště. Po schválení c.k. úřady škola se 14 žáky a 5 hospitenty začala výuku 3. března 1884. Od té doby vychovala celou řadu českých, ale i slovenských a zahraničních umělců a řemeslníků. Galerie moderního sochařství v parku se stala také inspirací ke vzniku mezinárodních sochařských sympozií v lázních Vyšné Ružbachy.

KPČK    Program Kruhu přátel české kultury
Kruh přátel české kultury zve ve čtvrtek 7. března 2024 v 15.30 hod. na promítání filmu „Muž v povětří“ z roku 1955 (r. M. Cikán), věnované 30. výročí úmrtí Rudolfa Hrušínského a 125 let od narození herce Emana Fialy, v kině Mladosť na Hviezdoslavově nám. Podrobný program a další aktuální informace KPČK publikuje na své webstránce kpck.sk.

foto: Slovácký krúžok    Pozvánka od stárka Slováckého krúžku
Stárek Slováckého krúžku v Bratislavě p. Vlado Čulen informoval vedení ČSB, že pravidelná setkání při lidové hudbě ze Slovácka se konají v ZK Devín-Valčík Rušňového depa Bratislava na Podkolibské 1 od 18. do 22. hod., a to v úterý 12.března, 16.dubna, 21.května, 18.června, 17.září, 15.října, 12.listopadu a 10.prosince. Cink (=vstupné) na úhradu nákladů je 3€/osobu.

foto: Ing. L. Bábíček    Podvečer s cimbálovkou bude tentokrát o týden dříve
V rámci Hudebních večerů připravil ČSB už na úterý 19. března 2024 (pozor, změna termínu!) tradiční vystoupení cimbálové hudby Burčáci z Uherského Hradiště pod vedením primáše Františka Illíka. Atmosféru předcházejících vystoupení, jak ji svými fotografiemi zaznamenal Ing. Ladislav Bábíček, si můžete připomenout v našem fotoarchívu, například z let 2023, 2022, 2019, 2018 nebo 2017.

foto: Ing. L. Bábíček    Jarní tvořivé dílny pro děti i dospělé
V sobotu 23. března 2024 v 15 hod. se uskuteční tradiční Tvořivé dílny pro děti a dospělé s jarní a velikonoční tematikou s výtvarníky Evou B. Linhartovou a Radkem Bachratým ve Společenském sále Csemadoku (Nám. 1. mája 12) – účast dětí prosíme nahlásit do 20. března 2024 na tel. 0908 814 880 kvůli zabezpečení občerstvení a výtvarného materiálu pro děti. V archivu si lze připomenout atmosféru loňské akce.

foto: J. Výborný    První letošní setkání spolku
Na půl stovky členů ČSB přišlo na úvodní setkání krajanů v letošním roce. Přítomné přivítala předsedkyně Ing. Dagmar Večerná a podrobně informovala o plánech výboru a především změnách, jež vyplývají zejména z přerušení projektů s Fondem na podporu kultúry národnostných menšín, které doposud znamenaly významný finanční příspěvek na činnost spolku. Vzhledem k tomu, že Kultminor doposud neuzavřel projekty ještě z roku 2018, nenašel se ve vedení spolku nikdo, kdo by si nové projekty vzal na zodpovědnost. Současně vyzvala přítomné, aby se písemně vyjádřili k návrhům na činnost. Po krátké besedě, týkající se zejména budoucnosti zájezdů, ale i ochoty zvýšit členské příspěvky, prof. Josef Oborný zjišťoval, jaký by byl zájem mezi přítomnými o společenské hry.

logo    Třicítka a co dál? – J. Výborný: Krajané Čechoslováci!
V rámci loňského 30. výročí založení nejstaršího českého krajanského spolku na Slovensku vyzval portál cesi.sk ve spolupráci s Českým spolkem Bratislava, aby se členové spolku nebo jeho příznivci podělili se svými vzpomínkami nebo názory na budoucnost spolku. Mgr. Jiří Výborný zareagoval výzvou pod názvem „Krajané Čechoslováci“ (celý článek zde). Další části cyklu najdete zde

foto z pozvánky    Certifikovaná zkouška z češtiny
České centrum oznamuje, že jarní certifikovaná zkouška z českého jazyka na úrovni C1 se v Bratislavě uskuteční v pátek 19. dubna 2024 v Českém domě. Informace je určena těm, kdo potřebují doklad o znalosti češtiny pro svého zaměstnavatele nebo k přihlášce na vysokou školu v ČR. Přihláška a další informace jsou na stránce Českého centra.

   
  • > > > archiv starších zpráv, pozvánek a zajímavostí
  • NK ČR v dubnu 2008 vybrala tuto stránku do projektu WebArchiv.

     

    TOPlist

              © Obsah těchto stránek lze použít výlučně s označením zdroje: cesi.sk            © jv 2004