logo ČSB                                   ČnS

Vítejte na informační stránce Českého spolku Bratislava

Český spolok Bratislava (ČSB) je nepolitické občanské sdružení obyvatel Slovenské republiky hlásících se k českému, moravskému a slezskému původu, jejich rodinných příslušníků a dalších sympatizantů bez ohledu na státní občanství (viz Stanovy). Pod názvem „Spolek Čechů na Slovensku" vznikl v roce 1993 (viz Z historie spolku) jako nejstarší organizace české a moravské národnostní menšiny v SR, v následujícím roce se s místními pobočkami v dalších slovenských městech transformoval na regionální organizace Českého spolku na Slovensku... (celý text O nás)

ČSB zve v úterý 25. června 2024 v 17 hod. na komentovanou prohlídku výstavy z tvorby slovenských a českých výtvarníků v Domě kultury Dúbravka.

foto z pozvánky    Pozvánka do středních Čech
Slovenské zastoupení CzechTourism ve spolupráci se Středočeskou centrálou cestovního ruchu představilo v Bratislavě novinky, jimiž střední Čechy chtějí oslovit stále se zvyšující počet turistů, kteří vyhledávají atraktivity bližšího i vzdálenějšího okolí hlavního města ČR. Klasikou jsou početné hrady a zámky, jež v nemalé míře vyhledávají i domácí a zahraniční filmové štáby. Rozrůstá se počet míst vhodných na kongresovou a incentivní turistiku, například zámky Loučeň nebo nedaleké Mcely, připomínající v roku české hudby osobnost Bedřicha Smetany. Milovníky různých žánrů hudby osloví početné hudební festivaly a novinkou je projekt „Pustit k vodě“, prezentující možnosti vodní a vodácké turistiky na řekách a vodních plochách.


foto z pozvánky    Výstava v Českém domě
České centrum zve na výstavu pod názvem „Fake news“, na níž plakáty studentů ateliéru Grafický design Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni se vyjadřují k tématům: Co jsou dezinformace, hra s emocemi, sociální bubliny, manipulace s fotografií, jak do Fake News může vstoupit umělá inteligence? Výstava bude přístupna v Českém domě od 20. června do konce srpna 2024 od úterý do pátku mezi 10. a 17. hod.

erb olomoucké diecéze    Z písaře uznávaným uherským a evropským diplomatem
Jan Filipec (1431 Prostějov – 17. nebo 28. června 1509 Uherské Hradiště) pocházel z rodiny řemeslníka, ale už jako písař moravského zemského správce projevil nevšední nadání a znalosti, díky nimž ho uherský král Matyáš Korvín jmenoval varadínským biskupem (Oradea), a jeho služeb využívali Korvínův syn Jan nebo Vladislav Jagellonský, v jejichž službách procestoval řadu evropských zemí, aby řešil královské zásnuby i mírová jednání. Jako správce olomouckého biskupství podporoval kostely (např. farský sv. Michala ve Skalici), kláštery i tiskárny. I jeho zásluhou se čeština ve středověku používala v korespondenci několika panovnických dvorů.

foto z pozvánky    Pozvánka na výstavu
ČSB ve spolupráci s PhDr. Bohumírem Bachratým, CSc., organizuje v úterý 25. června 2024 v 17 hod. komentovanou prohlídku výstavy z tvorby slovenských a českých výtvarníků s názvem: Bylo to dávno / Obrazy, fotografie. Vernisáž v Domě kultury Dúbravka na Saratovské ul. 2 bude v úterý 18. června 2024 v 18 hod. (vstup na pozvánky).

foto: Slovácký krúžok    Pozvánka od stárka Slováckého krúžku
Stárek Slováckého krúžku v Bratislavě p. Vlado Čulen informoval vedení ČSB, že pravidelná setkání při lidové hudbě ze Slovácka se konají v ZK Devín-Valčík Rušňového depa Bratislava na Podkolibské 1 od 18. do 22. hod., a to v úterý 12. března, 16. dubna, 21. května, 18. června, 17. září, 15. října, 12. listopadu a 10. prosince. Cink (= vstupné) na úhradu nákladů je 3€/osobu.

SNV, foto J. Výborný    Vzpomínka na pedagoga
Pedagog a osvětový pracovník Alois Zbavitel (18. června 1889 Frenštát pod Radhoštěm – 27. února 1977 Ostrava) působil v letech 1919-33 na Slovensku, zejména v učitelských ústavech v Modre, Košicích a Spišské Nové Vsi se podílel na výchově mladých slovenských pedagogů. V roce 1931 vedl ve Spišské Nové Vsi první celostátní osvětovou internátní školu.

MZV ČR    Výročí krajanských kontaktů s MZV ČR
Až 21. června 1994 byl ustanoven Ministerstvem zahraničních věcí ČR samostatný Odbor pro krajany a nevládní styky, jehož prvním ředitelem se stal dr. Petr Kolář, který se 1. října 1994 v Bratislavě poprvé setkal i s představitelem tehdejšího Českého spolku na Slovensku Ing. Petrem Stahlem, s nímž jednal o záměrech slovenských krajanů a podpoře jejich aktivit ze strany MZV ČR. Odbor dnes působí jako kancelář zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti.

V. Fischer, foto L. Pákozdy    Jubileum Václava Fischera
Dvojí občanství by mělo být úplnou samozřejmostí mezi Českou republikou a Slovenskem,“ uvedl podnikatel v oblasti cestovního ruchu a letecké dopravy, pozdější senátor, ing. Václav Fischer (22. června 1954 Praha) v rozhovoru pro Českou besedu č. 5/1999. Na Slovensku rovněž podporoval kulturní aktivity a charitativní projekty ve prospěch dětí z dětských domovů.

Bergericht    Výročí výstavy ČSB v Banské Štiavnici
Český spolek Bratislava ve spolupráci s manžely Bachratými připravil ve dnech 22. 6. až 6. 7. 2019 výstavu výtvarníků českého a moravského původu, žijících na Slovensku, pod názvem „Pozdrav českých výtvarníků Banské Štiavnici – městu kultury 2019“ (katalog výstavy je k dispozici zde). Na vernisáž ČSB uspořádal zájezd spojený s prohlídkou města a galerie moderního umění v prostorech Střední odborné školy služeb a lesnictví (fotoreportáž zde). Výstava v galerii historické budovy Beggericht volně navázala na úspěšnou výstavu k 100. výročí vzniku ČSR a 25. výročí ČSB předcházející rok v Bratislavě.

Dukla    Autor původní sochy na Dukle
Sochař Jan Adolf Vítek (23. června 1899 Polná u Jihlavy – 18. července 1950 Praha) vystudoval AVU pod vedením Jana Štursy a Bohumila Kafky a věnoval se především figurální tvorbě. Jeho nejznámějším dílem na Slovensku je vítězný návrh sochařské výzdoby památníku na Dukle (projekt arch. J. Grus, základní kámen položili 6. října 1947). Původní socha čs. vojáka z roku 1949 tam však nevydržela dlouho, v 50. letech ji nahradilo sousoší Josefa Malejovského znázorňující děvče odevzdávající kyticu sovětskému vojákovi. I to však v roce 1964 nahradilo sousoší „Žalujem“ od Jána Kulicha. Až v roce 2014 při příležitosti 70. výročí dukelské operace se do památníku vrátila 345 cm vysoká kopie původní sochy (autor Peter Meszároš).

foto    Upozornění České národní banky
Česká národní banka (ČNB) upozorňuje, že už jen do konce června platí možnost výměny bankovek, jejichž platnost skončila v červnu 2022, ve kterékoli české bance. Jedná se o bankovky nominálních hodnot 100, 200, 500, 1000 a 2000 Kč z období 1995 až 1999. Kromě letopočtu lze tyto bankovky rozeznat zejména podle užšího stříbřitého proužku, jenž vertikálně protíná bankovku a jehož barva při naklonění bankovky se nemění. Od 1. července 2024 bude jejich časově neomezená výměna možná jen na pokladnách ČNB.

foto: Ing. J. Bukovjan    Poznávací zájezd na Moravu
Na sobotu 1. června 2024 připravil ČSB další poznávací zájezd, tentokrát na trase zámek v Lysicích a Moravské kartografické muzeum ve Velkých Opatovicích. Fotozážitky z cesty poskytli Ing. Dagmar Večerná a Ing. Jan Bukovjan (celý článek zde). Snímky z dalších aktivit najdete v našem archivu.

KPČK    Program Kruhu přátel české kultury
Kruh přátel české kultury zve ve čtvrtek 4. července 2024 v 16 hod. na promítání filmu „Advokátka Věra“ z roku 1937 (r. Martin Frič), věnované 125. výročí narození herce Oldřicha Nového, v kině Mladosť na Hviezdoslavově nám. Podrobný program a další aktuální informace KPČK publikuje na své webstránce kpck.sk.

foto: J. Výborný    Tip na vycházky (ke 35. výročí sametové revoluce)
Kde jinde si připomenout 35. výročí sametové revoluce než na místech, o nichž jsme před 35 lety ani netušili, že bychom se na ně jednou mohli podívat. Při vyhlídce z města to jsou zleva vrchol s rozhlednou Königswarte, dále zalesněný masív Hundsheimer Berg, Schlossberg se zříceninou hradu a výhled vpravo uzavírá zalesněný Braunberg viditelný také oproti hradu Děvín. Na jednom z nich jsme už historické české stopy našli (viz „Po stopách Přemysla Otakara II.“), tak jsme to zkusili i na dalších… (celý článek).

foto: J. Výborný    Přednáška o zdraví
Přibližně třicítka krajanů projevila v úterý 28. května 2024 zájem o přednášku s videoprojekcí na téma: Moderní diagnostické metody v lékařství, již si připravila dlouholetá členka ČSB Doc. Dr. Olga Holá, CSc. Fotopostřehy z akce poskytli Ing. Dagmar Večerná, Ing. Jan Bukovjan a J. Výborný (celý článek zde). Snímky z dalších aktivit najdete v našem archivu.

CKČ 2024    Blahopřejeme!
Podle informace TASR byly v sobotu 18. května 2024 v Trenčianských Teplicích uděleny Ceny Karla Čapka, které kdysi inicioval Kruh přátel české kultury. Cena se uděluje od roku 1990 většinou jednou za dva roky a letos ji dostali historička umenia, kurátorka, výtvarná kritička a vysokoškolská pedagogička Pavla Pečinková, český novinár, publicista, autor literatúry faktu a spisovateľ Pavel Kosatík a grafička, ilustrátorka, keramikárka, maliarka, dizajnérka a textilná výtvarníčka Eva Bachratá-Linhartová.“ Zejména posledně jmenované člence ČSB srdečně blahopřejeme! (Další informace zde.)

pamětní deska    Bratři Čapkové a Slovensko v létě 1919
V letech 1910 až 1923 MUDr. Antonín Čapek s manželkou Boženou působil jako lékař v lázních Trenčianske Teplice, kam za nimi od roku 1912 jezdili strávit letní měsíce jejich děti Helena, Josef a Karel. V létě 1919 Karel Čapek dokončil komedii Loupežník. Jeho čerstvě ženatý bratr Josef s manželkou Jarmilou přijeli do Trenčianských Teplic na svadební cestu, odkud pokračovali do Vysokých Tater, kde navštívili Štrbu, Smokovce a Tatranskou Lomnici, výstup na Rysy jim překazil sníh, zamýšlený výlet na Téryho chatu překazila přítomnost vojenské posádky (boje s Maďarskem). O vztahu bří Čapků ke Slovensku psala Česká beseda v č. 12/1998, 7-8/2002 dvakrát, 5/2005 a 7-8/2006.

foto z pozvánky    Pozvánka na Rok české hudby
Slovenské zastoupení CzechTourism uspořádalo v Bratislavě prezentaci letošních mezinárodních hudebních festivalů v rámci Roku české hudby 2024 (blíže zde). Z nich jako první už odstartoval Medzinárodný festival Hudba tisícov Mahler v Jihlavě (18.5. – 22.9. 2024, blíže zde) a dalšímu velikánovi je zasvěcen Medzinárodný hudobný festival Leoša Janáčka (30.5. – 3.7. 2025, blíže zde). Rok české hudby bývá spojován se životnímu výročími skladatele, nejen jemuž je věnována přehlídka Smetanova Litomyšl (8.6. – 7.7. 2024, blíže zde). Na podzim na ně navazují Lednicko-Valtický hudobný festival (14.9. – 12.10. 2024, blíže zde) a festival Janáček Brno (1.11. – 24.11. 2024, blíže zde). K roku české hudby se přihlásilo i SND nastudovaním několika oper B. Smetany, A. Dvořáka a L. Janáčka (blíže zde).

logo    Vychází Informační zpravodaj 1/2024
„Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava, dovolte ještě jednou Vám popřát hodně zdraví a vše nejlepší do nového roku 2024. Přinášíme Vám první letošní Informační zpravodaj s předpokládaným programem činnosti v prvním půlroce 2024...“, píše se v úvodě nového Informačního zpravodaje (celý text zde).

   
  • > > > archiv starších zpráv, pozvánek a zajímavostí
  • NK ČR v dubnu 2008 vybrala tuto stránku do projektu WebArchiv.

     

    TOPlist

              © Obsah těchto stránek lze použít výlučně s označením zdroje: cesi.sk            © jv 2004