logo ČSB                                   ČnS

Vítejte na informační stránce Českého spolku Bratislava

Český spolok Bratislava (ČSB) je nepolitické občanské sdružení obyvatel Slovenské republiky hlásících se k českému, moravskému a slezskému původu, jejich rodinných příslušníků a dalších sympatizantů bez ohledu na státní občanství (viz Stanovy). Pod názvem „Spolek Čechů na Slovensku" vznikl v roce 1993 (viz Z historie spolku) jako nejstarší organizace české a moravské národnostní menšiny v SR, v následujícím roce se s místními pobočkami v dalších slovenských městech transformoval na regionální organizace Českého spolku na Slovensku... (celý text O nás)

ČSB zve v úterý 31. ledna 2023 na na přednášku ekologa a fotografa Tomáše Hulíka pod názvem „Odvrácená tvář Slovenska - Problémy ochrany přírody“.

vlajka    Jak volili Češi v zahraničí?
Ve druhém kole českých prezidentských voleb ve dnech 27. a 28. ledna 2023 v zahraničí přišlo k volebním urnám podle údajů webu volby.cz ještě více voličů než v 1. kole. Výraznou převahu hlasů od nich dostal budoucí prezident Petr Pavel (88,47 %, jeho protikandidát A. Babiš jen 11,52 %). S podobným výsledkem hlasovali voliči na Slovensku (87,34 a 12,65 %). Ve vojenském okrsku Lešť byl rozdíl o něco menší (85,01 a 14,98 %), naopak v Bratislavě stejný jako u všech voličů v zahraničí (88,47 a 11,52 %). I v Bratislavě přišlo ve druhém kole voleb o více než stovku voličů více (722 oproti 594) než v kole prvním, ale opět to byli převážně „přespolní“, z krajanů zapsaných ve zvláštním seznamu voličů na velvyslanectví to bylo jen něco málo přes sto.


logo    Vychází Informační zpravodaj 1/2023
„Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava. Dovolte mi na úvod nového roku popřát Vám všem a Vašim blízkým pevné zdraví a úspěšný vstup do roku 2023. V tomto roce si chceme připomenout 30. výročí vzniku našeho nejstaršího krajanského spolku na Slovensku a věřím, že se i Vy připojíte aktivně k těmto oslavám...“, píše se v úvodě prvního letošního Informačního zpravodaje (celý text zde).

foto: J. Výborný    „Motýlí efekt“ slovem
Činnost v novém roce odstartoval Český spolek Bratislava komentovanou prohlídkou výstavy pražské rodačky Radky Vom, jež žije střídavě i v Bratislavě. Přítomné na výstavě pod názvem „Motýlí efekt“ přivítala předsedkyně ČSB Ing. Dagmar Večerná a poté odevzdala slovo kurátorovi výstavy PhDr. Bohumíru Bachratému, CSc., který představil vystavená díla v kontextu předcházející tvorby výtvarnice... (celý článek zde). Snímky z dalších aktivit najdete v našem fotoarchivu.

logo    Třicítka a co dál? – Střípky vzpomínek III.
K blížícímu se 30. výročí založení nejstaršího českého krajanského spolku na Slovensku vyzval portál cesi.sk ve spolupráci s Českým spolkem Bratislava, aby se členové spolku nebo jeho příznivci podělili se svými vzpomínkami nebo názory na budoucnost spolku. Třetí část vzpomínek autor Mgr. Jiří Výborný nazval „Beseda“ (celý článek zde). Další části cyklu najdete zde

foto: Ing. L. Bábíček    Pozvánka na přednášku
V rámci Kulturních večerů zve ČSB v úterý 31. ledna 2023 v 17 hod. v sálu Csemadoku na přednášku ekologa a fotografa Tomáše Hulíka pod názvem „Odvrácená tvář Slovenska - Problémy ochrany přírody“. Na našem portálu lze vyhledat fotoreportáž z jeho předcházející přednášky v roce 2019.

foto    Informace z velvyslanectví
„Dobrý den, dovoluji si upozornit na webovou stránku MZV: https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/index.html, kde je zveřejněna informace o schválení peněžních darů MZV ČR krajanským spolkům pro rok 2023 a informace o online debatě k výuce češtiny v zahraničí, která se uskuteční v pátek 3. března 2023,“ informuje krajany paní Zuzana Marková z velvyslanectví ČR v Bratislavě.

J. Krombholz, foto: ND    Propagátor moderní slovenské opery
Dirigent Jaroslav Krombholz (30. ledna 1918 Praha – 16. července 1983 Praha) od roku 1945 do 1970 pracoval jako dirigent, hlavní dirigent a šéf opery Národního divadla v Praze, kde se mimo jiné zasloužil o uvedení děl moderní slovenské opery (Eugen Suchoň, Ján Cikker), později byl šéfdirigentem Symfonického orchestru Československého rozhlasu v Praze.

foto: holesov.cz    Významný průkopník horolezectví
Pedagog a horolezec Antonín Vaverka (zvaný „Antek“, 30. ledna 1908 Vídeň – 25. dubna 1959 Holešov) byl původním povoláním učitel, ale od mládí propadl lásce k horám. Proto v letech 1931 – 1939 přijal místo učitele v Popradě, kde v Tatrách uskutečnil 413 výstupů, z toho 8 prvovýstupů, další výstupy přidal v Alpách. Napsal řadu odborných i beletristických statí a článků o turistice, horolezectví a sportu, ale také povídky. Působil jako instruktor horolezectví a byl spoluautorem učebnice „Základy Horolezectví“. Po válce mu vyšly knihy např. „Vysoké Tatry“ a „S čakanom a lanom: zo vzpomienok horolezca“.

V. Teissler, foto: muni.cz    Průkopník lékařské fyziky
Fyzik prof. PhDr. Viktor Teissler (31. ledna 1883 Chrudim – 3. prosince 1962 Praha) byl zakladatelem a v letech 1923-38 prvním přednostou Ústavu lékařské fyziky při Lékařské fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy začínal jako středoškolský profesor, později se začal zabývat využitím optiky, fotografie a mikroskopie v medicíně, vyráběl modely kloubů a jako první u nás začal pokusy s plastickými kontaktními čočkami. Po nuceném odchodu ze Slovenska působil na Masarykově univerzitě v Brně.

Mosty    První zmínka o české menšině na Slovensku v týdeníku Mosty
První zmínka o existenci české menšiny na Slovensku se po rozdělení ČSFR objevila v tisku až začátkem února 1993. Upozornil na ni Jaroslav Kašlík z Trnavy, pozdější spoluzakladatel českého spolku v Trnavě, který v týdeníku Mosty (č. 6/93 z 9. 2. 1993, s. 3) navrhl vznik zvláštní instituce, jež by se zabývala problematikou nově vzniklých menšin Slováků v ČR a Čechů v SR.

Hurbanovy kasárna Bratislava    Vzpomínka na polního podmaršála a generála
Generál ing. František Škvor (2. února 1868 Čáslav - 23. června 1941 Praha) studoval na vojenských gymnáziích v Sankt Pölten a Hranicích na Moravě, a na Vojenské technické akademii v Mödlingu získal technické vzdělání jako ženijní specialista. V rakousko-uherské armádě byl vysoce hodnocen, takže ke konci Velké války v květnu 1918 byl jmenován polním podmaršálem. Po válce vykonával vysoké funkce na ministerstvu národní obrany, v letech 1925 až 1932 byl velitelem Zemského vojenského velitelství v Bratislavě.

pamětní ruská pohlednice    První československý kosmonaut
Z Bajkonuru odstartovala 2. března 1978 kosmická loď Sojuz 28 s prvním československým kosmonautem Vladimírem Remkem a Alexejem Gubarevem na orbitální stanici Saljut 6, kde strávili 7 dní, a 10. 3. úspěšně přistáli v kazašské stepi. Zásluhou v pořadí 87. kosmonauta na světě se Československo stalo třetí zemí světa, jež vyslala svého občana do vesmíru. Vladimír Remek (26. září 1948 České Budějovice) pochází z česko-slovenského manželství (jeho otec genpor. Jozef Remek byl velitelem letectva ČSLA), absolvoval Vyšší letecké učiliště v Košicích, později byl poslancem Evropského parlamentu a velvyslancem ČR v Moskvě.

foto: ČB    Ředitel Vyšší lesnické školy v Banské Štiavnici
Lesní inženýr a vysokoškolský pedagog Josef Duda (3. března 1883 Beroun – 8. července 1945 Písek) studoval ve Vídni, od roku 1920 byl profesorem Vyšší lesnické školy v Písku. Ve 30. letech se stal ředitelem Vyšší lesnické školy v Banské Štiavnici, kde byl současně přednostou Ústavu pěstování lesů a lesní biologie. Zabýval se širokým okruhem výzkumu od anatomie lesa přes impregnaci dřeva až po využití strojů v lesním hospodářství.

foto    První ředitel košického rozhlasu
Pedagog, publicista, překladatel a hudební skladatel Vojtěch Měrka (5. února 1888 Vřesovice u Prostějova – 24. prosince 1974 Muglinov, dnes součást Ostravy) po studiu v Praze (kde ho učil i TGM) působil na gymnaziu v Prostějově (kde byl jeho studentem i J. Wolker). Na podzim 1919 odešel jako profesor slovenštiny, němčiny a ruštiny na Státní obchodní akademii do Košic, jako literární a hudební kritik přispíval do časopisů. Byl spoluzakladatelem košického rozhlasu, který začal vysílat 17. dubna 1927 a kde měl na starosti hudební vysílání, v letech 1927-29 byl jeho prvním ředitelem. V letech 1931-38 byl ředitelem Obchodní akademie v Nitře, kde založil studentský orchestr a „Juhoslovanskú knižnicu“, v níž vydával i své překlady ze slovinštiny a chorvatštiny.

foto: archiv Ing. J. Kníže    Delegát ČSB u prezidentky SR
V úterý 17. ledna 2023 prezidentka SR Zuzana Čaputová přijala zástupce národnostních menšin. Českou menšinu zastupovali delegáti tří českých spolků: Jiří Zaťovič z Košic, dr. Hana Zelinová z Martina a Ing. Jaroslav Kníž z Bratislavy (na výřezu fotografie vpravo), jenž nám poskytl přiloženou fotografii z Kanceláře prezidentky SR (zvětšit).

foto z pozvánky    Architektura a česká politika v 19. – 21. století
Až do 5. února 2023 je v budově Slovenského národního muzea otevřena výstava „Architektúra a česká politika v 19. – 21. storočí“. Expozice vznikla v rámci pětiletého badatelského projektu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a prezentuje stavby a projekty spojené s politikou na území ČR a SR.

KPČK    Program Kruhu přátel české kultury
Kruh přátel české kultury zve v úterý 7. února 2023 v 16 hod. na filmové představení komedie „Neviděli jste Bobíka?“ režiséra Vladimíra Slavinského z roku 1944 v kině Mladosť na Hviezdoslavově nám. Podrobný program a další aktuální informace KPČK publikuje na své webstránce kpck.sk.

logo: CSBH    XV. ročník konference českých škol v zahraničí
„Jubilejní XV. ročník konference českých škol v zahraničí se bude konat 24.–28. července 2023 v kombinované formě. Pondělí, úterý a středa budou věnovány kurzům a seminářům on-line, ve čtvrtek a pátek se uskuteční vlastní prezenční konference, a to opět v Černínském paláci MZV ČR,“ oznámilo vedení Českých škol bez hranic, bližší informace jsou na jejich webové stránce.

   
  • > > > archiv starších zpráv, pozvánek a zajímavostí
  • NK ČR v dubnu 2008 vybrala tuto stránku do projektu WebArchiv.

     

    TOPlist

              © Obsah těchto stránek lze použít výlučně s označením zdroje: cesi.sk            © jv 2004