logo ČSB                                   ČnS

Vítejte na informační stránce Českého spolku Bratislava

Český spolok Bratislava (ČSB) je nepolitické občanské sdružení obyvatel Slovenské republiky hlásících se k českému, moravskému a slezskému původu, jejich rodinných příslušníků a dalších sympatizantů bez ohledu na státní občanství (viz Stanovy). Pod názvem „Spolek Čechů na Slovensku" vznikl v roce 1993 (viz Z historie spolku) jako nejstarší organizace české a moravské národnostní menšiny v SR, v následujícím roce se s místními pobočkami v dalších slovenských městech transformoval na regionální organizace Českého spolku na Slovensku... (celý text O nás)

V úterý 28. května 2024 v 17 hod. Český spolek Bratislava zve na přednášku s videoprojekcí na téma: Moderní diagnostické metody v lékařství, již si připravila naše dlouholetá členka Doc. Dr. Olga Holá, CSc.

foto z pozvánky    Labe - Dunaj - Odra / Řeky tří moří
České centrum zve na fotografickú výstavu nejzajímavějších fotografií z Labe, Dunaje a Odry, která vznikla z trilogie vodáckých cestopisů cestovatele a překladatele Zdeňka Lyčky: Na kajaku z Prahy do Severního moře, Na kajaku z Černého lesa do Černého moře a Na kajaku ze severní Moravy na Balt. Na vernisáži v pondělí 20. května 2024 v 17 hod. odezní autorova přednáška Na kajaku z Alp do Středozemního moře / 800 kilometrů po Rhôně ve Švýcarsku a ve Francii s krátkým dokumentárním filmem. Bližší informace jsou na webu Českého centra.


foto: Slovácký krúžok    Pozvánka od stárka Slováckého krúžku
Stárek Slováckého krúžku v Bratislavě p. Vlado Čulen informoval vedení ČSB, že pravidelná setkání při lidové hudbě ze Slovácka se konají v ZK Devín-Valčík Rušňového depa Bratislava na Podkolibské 1 od 18. do 22. hod., a to v úterý 12. března, 16. dubna, 21. května, 18. června, 17. září, 15. října, 12. listopadu a 10. prosince. Cink (= vstupné) na úhradu nákladů je 3€/osobu.

V. Topinka: Na pastvě    Malíř duše i slovenské krajiny
Malíř Vilém Topinka (22. května 1909 Prostějov - 7. července 1977 Prostějov) se původně učil na malíře pokojů, dekorací a písma, ale záliba v malování a osobní setkání s jinými malíři přerostla do zájmu o krajinářské motivy a etnografické náměty (kroje), jež ho z jižní a východní Moravy přivedly i na Slovensko, zejména do Považí v oblasti Trenčína a Považské Bystrice. Od 40. let se na svých obrazech věnoval už jen rodné Hané a blízkému okolí. Jako samouk si odborné vzdělání doplňoval až ve zralém věku, přátelé ho nazvali „malířem duše krajiny“.

J. Věšín na kresbě J. Vilímka    Malíře venkova obdivoval TGM i bulharský car
Malíř Jaroslav Věšín (23. května 1859 Vraný u Slaného - 9. května 1915 Sofie) po studiích na akademii v Praze a Mnichově se na Slovensku věnoval malování výjevů ze života na venkově. V roce 1887 výstavu jeho děl (a výšivek ženského spolku Živena) v Martině navštívil při své první návštěvě T. G. Masaryk s rodinou. V roce 1897 přijal místo profesora v bulharské Sofii, kde se stal zakladatelem výtvarného školství, jeho venkovské, ale zejména lovecké a válečné výjevy si oblíbil bulharský car.

P. Holý    Prokop Holý v Prešpurku
V pondělí 4. března 1429 do Prešpurku dorazila husitská delegace v čele s Prokopem Holým k jednání s králem Zikmundem. Jeho výzvu, aby se husité vrátili do lůna církve, husité odmítli a požadovali splnění čtyř artikul pražských, co by králi otevřelo cestu k poslušnosti českého národa. Očekávané příměří nepřineslo ani osobní jednání krále s husitským velitelem. Po Zemském sněmu 23. května na půdě Karlovy univerzity v Praze se P. Holý s delegací do Prešpurku vrátil, ale ani tentokrát diplomatická mise nic nevyřešila a 24. července delegace s P. Holým město opustila.

zleva G. Mallý, J. Augusta a E. Pacovský    Předseda Grupy uhersko-slovenských malířů
Malíř, grafik a vydavatel Emil Pacovský (25. května 1879 Uhlířské Janovice - 16. května 1948 Praha) studoval na akademii v Praze a v Mnichově, kde se seznámil s Jaroslavem Augustou, na jehož podnět působil v letech 1901-07 na Slovensku, zejména na Oravě a Dětvě, kde byl spoluzakladatelem a předsedou umělecké kolonie Grupa uhersko-slovenských malířů. Po vzniku ČSR byl spoluzakladatelem Syndikátu výtvarných umělců a v Praze se věnoval zejména vydavatelské činnosti a publicistice.

foto: ND Praha    Mistr tance „sloužil vojnu“ v SND
Tanečník, choreograf a baletní mistr Miroslav Kůra (26. května 1924 Brno – 11. listopadu 2023) patří k největším osobnostem českého baletu. Za války působil na scénách v Brně, Katovicích a Norimberku, po válce byl v rámci vojenské služby převelen jako sólista a choreograf do SND v Bratislavě (1946-48). Po krátkém působení v pražském Národním divadle byl v letech 1951-53 přeložen do Košic, poté se ještě na rok vrátil do Bratislavy. Na slovenských scénách pohostinsky působil i v dalších letech, podílel se i na úspěchu Laterny Magiky na Expo 1958 v Bruselu, získal řadu mezinárodních ocenění, za celoživotní dílo Cenu Thálie v roce 1994.

KOČR    Výročí (ne)krajanského sdružení
Na druhé členské schůzi Spolku Čechů na Slovensku 14. října 1993 kritizovalo několik členů přístup vedení spolku k řešení problémů osob s českým občanstvím, jež se ocitly v režimu cizince (viz Z historie spolku nebo vzpomínky pamětníka). Odmítali označení „krajané“ a žádali vyloučení „vlastizrádců“ (jak označili zakladatele spolku se slovenským občanstvím). Přestože vedení SČS vyšlo nespokojencům vstříc vytvořením Sekce občanů ČR, poté, co se jim nepodařilo prosadit se na Valné hromadě SČS v dubnu 1994, svolali si 26. května 1994 ustavující sněm Klubu občanů ČR v SR (KOČR), oficiálně registrovaného 1. srpna 1994. Zatímco se krajanské spolky v různých slovenských městech spojovaly, KOČR se od nich oddělil. O svých aktivitách na Slovensku KOČR veřejně neinformuje, své aktivity (zájezdy a semináře) orientuje zejména na sebeprezentaci v Praze (viz také vzpomínky pamětníka).

ČB    Košický výtvarník pochází z Prahy
Malíř a ilustrátor Tomáš Čepek (27. května 1964 Praha) se už na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze věnoval i televizní a filmové grafice, odkud vedla jeho životní cesta k výrobě několika animovaných filmů a televizních večerníčků, za něž sklidil řadu ocenění. Většinu života prožil v Košicích, kde se věnuje převážně ilustrátorské a malířské tvorbě, a také pedagogické práci. Článek o něm přinesla Česká beseda v č. 5/2004.

foto: info-zdravi.cz    Přednáška o zdraví
V úterý 28. května 2024 v 17 hod. Český spolek Bratislava zve na přednášku s videoprojekcí na téma: Moderní diagnostické metody v lékařství, již si připravila naše dlouholetá členka Doc. Dr. Olga Holá, CSc.

Socha v Praze    Spolutvůrce ČSR se stal druhým prezidentem
JUDr. PhDr. Edvard Beneš (28. května 1884 Kožlany u Rakovníka - 3. září 1948 Sezimovo Ústí) po studiích Filozofické fakulty Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze a následně pařížské Sorbonny, v Berlínu a Dijonu začal učit na obchodní akademii v Praze. Od začátku 1. světové války udržoval kontakt domácí politiky s prof. Masarykem v exilu, za kterým v září 1915 odešel a spolu s M.R. Štefánikem založili Československou národní radu. Své jazykové znalosti a kontakty využil při prosazování společného státu u západních velmocí, zasloužil se o současnou podobu hranic SR. Po vzniku ČSR byl jmenován ministrem zahraničí, v letech 1935-38 a do r. 1948 byl prezidentem ČSR. Po celý život zůstal věrný myšlence společného národa (tzv. čechoslovakizmu), díky níž se podařilo prosadit ČSR.

foto: VM Považská Bystrica    Ing. Klement Růžička a Považská Bystrica
Vlastivědné muzeum v Považské Bystrici vydalo publikaci historičky Mgr. Anny Šujanské pod názvem „Ing. Klement Růžička v zrkadle času”, věnovanou významné osobnosti tohoto města a regionu. Ing. Klement Růžička (30. května 1884 Rokycany – 5. dubna 1953 Považská Bystrica) byl ve 20. letech 20. století jako ředitel brněnské Zbrojovky zakladatelem její pobočky v Považské Bystrici, dnes známé zejména poválečnou produkcí malých motocyklů.

foto: GHMP    Výzva zájemcům o účast na výstavě literatury
České centrum upozorňuje na Open Call, který Galerie hlavního města Prahy vyhlásila na účast na prodejním veletrhu GHMP Art Book Fair, zaměřeném na literaturu o umění pro nakladatele a instituce, ale i jednotlivé tvůrce a skupiny, kteří se věnují tvorbě autorských knih a fanzinů. Čtvrtý ročník tohoto veletrhu proběhne v prostorách Zámku Troja v sobotu 14. září a v neděli 15. září 2024, termín pro přihlášení je však už do konce května 2024. Bližší informace jsou na stránce Galerie hl. města Prahy.

logo    Výročí Klubu vojenské historie Tatranci
Klub vojenské historie Tatranci založila v květnu 2004 skupinka nadšenců ze Sence a název si zvolili podle 7. čs. střeleckého pluku Tatranského, jenž byl součástí II. divize čs. legií v Rusku. Ten vznikl v ukrajinském městečku Berezaň v Poltavské gubernii na jaře 1917 a soustředil nejvíce slovenských dobrovolníků v celých čs. legiích v Rusku. KVH Tatranci si předsevzal udržování legionářské tradice, co prokázal i opakovanou účastí na oslavách 28. října v Bratislavě, ale také například péči o legionářské hroby a pomníky, včetně příslušníků domobraneckých praporů, kteří padli během bojů proti maďarským vojskům na jižním Slovensku v letech 1918 - 1920 v okolí Nových Zámků.

foto: Mgr. M. Bukovjanová    Po stopách Přemysla Otakara II.
Přibližně čtyřicítka krajanů si nenechala ujít poslední dubnový den přednášku PhDr. Mgr. Petra Skácela z rakouského Marcheggu, věnovanou králi „železnému a zlatému“. Kromě krátkého průvodce jeho životem a jeho zásluhám na rozvoji českého království se věnoval zejména historickému pozadí bitvy u Kressenbrunnu a její spojitosti s městem Marchegg, kde mu byla instalována socha a jež je také členem zapsaného spolku Města Otakarova se sídlem v Českých Budějovicích. Fotografie z večera poskytly Mgr. Mária Bukovjanová a Ing. Dagmar Večerná (celý článek zde). Snímky z dalších aktivit najdete v našem archivu.

foto: NPÚ    Poznávací zájezd na Moravu – změna termínu!
ČSB přesunul plánovaný poznávací zájezd na trase Lysice – zámek a zahrada, Opatovice – Kartografické muzeum o týden dříve na sobotu 1. června 2024. Odjezd bude tradičně v 6.45 hod. z parkoviště na Šancové ul., registrace s úhradou účastnického poplatku (= vstupné) předem na akci 30. dubna 2024. Členové platí: dospělí 24 €, 65+ senioři 20 €, nečlenové o 2 € navíc.

pamětní tabule na rohu Ursínyho a Račianské ul.    Připomínka legionářů
Začátkem léta 2009 na rohu Račianské a Ursínyho ul. v Bratislavě znovu odhalili pamětní tabuli s infomací, že tuto budovu postavilo Družstvo čs. legionářů státních a veřejných zaměstnanců v Bratislavě v roce 1925. Na tabuli je vedeno dvanáct jmen členů správní rady a dozorčího výboru představenstva družstva. Původní tabuli doplňuje informace, že tabule byla obnovena v roce 2009 na podnět V. Koyše a Ľ. Svobody z prostředků Městské části Bratislava - Nové Město.

KPČK    Program Kruhu přátel české kultury
Kruh přátel české kultury zve ve čtvrtek 6. června 2024 v 16 hod. na promítání filmu „Eva tropí hlouposti“ z roku 1939 (r. Martin Frič), věnované 140. výročí narození a 65. výročí úmrtí herečky Elly Nollové, v kině Mladosť na Hviezdoslavově nám. Podrobný program a další aktuální informace KPČK publikuje na své webstránce kpck.sk.

foto: EU    Informace občanům ČR před eurovolbami
Velvyslanectví ČR v Bratislavě na své internetové stránce podrobně informuje občany ČR žijící na Slovensku, jak postupovat při nastávajících volbách do Evropského parlamentu, jež se budou konat v ČR 7. a 8. 6. 2024 (v SR pouze v sobotu 8.6.2024). Volit na zastupitelských úřadech v zahraničí se nedá, proto občané ČR, žijící na Slovensku a zapsaní ve zvláštním seznamu voličů při Velvyslanectví ČR, mohou požádat o voličský průkaz, s nímž mohou volit kdekoliv na území ČR, buď osobně do 5.6. nebo písemně do konce května. Pokud mají na Slovensku trvalý pobyt a chtějí volit slovenské kandidáty, řídí se příslušnými slovenskými předpisy.

logo    Vychází Informační zpravodaj 1/2024
„Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava, dovolte ještě jednou Vám popřát hodně zdraví a vše nejlepší do nového roku 2024. Přinášíme Vám první letošní Informační zpravodaj s předpokládaným programem činnosti v prvním půlroce 2024...“, píše se v úvodě nového Informačního zpravodaje (celý text zde).

   
  • > > > archiv starších zpráv, pozvánek a zajímavostí
  • NK ČR v dubnu 2008 vybrala tuto stránku do projektu WebArchiv.

     

    TOPlist

              © Obsah těchto stránek lze použít výlučně s označením zdroje: cesi.sk            © jv 2004