logo ČSB                                   ČnS

Vítejte na informační stránce Českého spolku Bratislava

Český spolok Bratislava (ČSB) je nepolitické občanské sdružení obyvatel Slovenské republiky hlásících se k českému, moravskému a slezskému původu, jejich rodinných příslušníků a dalších sympatizantů bez ohledu na státní občanství (viz Stanovy). Pod názvem „Spolek Čechů na Slovensku" vznikl v roce 1993 (viz Z historie spolku) jako nejstarší organizace české a moravské národnostní menšiny v SR, v následujícím roce se s místními pobočkami v dalších slovenských městech transformoval na regionální organizace Českého spolku na Slovensku... (celý text O nás)

V úterý 26. září 2023 zve Český spolek Bratislava na besedu s velvyslancem ČR v SR JUDr. Rudolfem Jindrákem v 17 hod. ve společenském sále Csemadoku (Nám. 1. mája 12).

foto z parte    Smutná zpráva z Piešťan
Dobrý deň, v mene mojej maminy a celej rodiny Vám s ľútosťou oznamujem, že náš otec Ing. arch. Ľubomír Mrňa nás v pondelok opustil vo veku 88 rokov,“ napsal na náš web pan Karol Mrňa z Piešťan. Se jménem jeho otce se dlouhá léta setkávali čtenáři České besedy, v níž publikoval příspěvky o projektech českých architektů na území Slovenska. Poslední rozloučení se zesnulým bude v pátek 29. září 2023 ve 14 hod. v obřadní síni hřbitova na Žilinské cestě v Piešťanech, pohřební mše hodinu předtím ve 13 hod. v kostele sv. Štefana. Čest jeho památce!


foto: J. Výborný    Beseda s velvyslancem
V úterý 26. září 2023 zve Český spolek Bratislava na besedu s velvyslancem ČR v SR JUDr. Rudolfem Jindrákem v 17 hod. ve společenském sále Csemadoku (Nám. 1. mája 12). Na snímku předsedkyně ČSB Ing. Dagmar Večerná na první návštěvě u p. velvyslance v březnu 2023 (fotoreportáž).

foto z pozvánky    Výstava jubilující členky ČSB
Český spolek Bratislava zve v pondělí 9. října 2023 v 17 hod. na vernisáž výstavy „Poezie v obrazech“ věnovanou životnímu jubileu výtvarnice Evy Linhartové Bachraté v Galerii Umelka na Dostojevského rade 2. Výstava bude otevřena od úterý do neděle od 12 do 18 hod. až do pondělí 30. října 2023. Ve čtvrtek 26. října se v 17 hod. uskuteční komentovaná prohlídka pro členy ČSB (celá pozvánka zde).

SND    Zasloužil se o vznik a vzestup SND
Básník, dramatik a režisér Jaroslav Kvapil (25. září 1868 Chudenice – 10. ledna 1950 Praha) původně zamýšlel studium medicíny nebo filozofie, než ho zlákalo divadlo. Aktivní činnost kulturního publicisty mu na přelomu století pomohla k funkci šéfa činohry Národního divadle v Praze, později působil ve Vinohradském divadle. Významnou měrou přispěl ke vzniku Slovenského národního divadla, když doporučil na začátek angažovat soubor Východočeského divadla z Pardubic pod vedením Bedřicha Jeřábka a později podporoval ředitele Oskara Nedbala.

foto: ČB    Stopy stavitele Bohuslava Mandyse na středním Slovensku
Stavitel Bohuslav Mandys (25. září 1888 Holice u Pardubic – 1979 Zvolen) vyrůstal v početné rodině zedníka, za 1. světové války se v rámci železničního vojska podílel na výstavbě silnic, mostů, tunelů a dalších objektů na několika frontách. Po vzniku ČSR si doplnil vzdělání a získal licenci stavitele. V roce 1924 se přestěhoval do Zvolena, kde založil stavební firmu, s níž vybudoval množství obytných, administrativních, obchodních i průmyslových staveb v samotném Zvolenu, ale i v Štóse, lázeňské domy na Sliači a v Štóse, kostely v obcích Babiná a Hriňová, a řadu dalších objektů v Krupině, Podbrezové, Banské Štiavnici, Fiľakovu a jinde. Aktivně se s celou rodinou zapojil do SNP. Česká beseda o něm psala v č. 1/2003 a 4/2004.

Ing. Pavel Stahl    Vzpomínka na Ing. Pavla Stahla
Stavební inženýr a vysokoškolský profesor v oblasti ekonomiky stavebnictví ing. Pavel Stahl (26. září 1906 Praha – 28. září 1983 Bratislava) přišel na Slovensko v r. 1933 doplnit strukturu železničních tratí. Ovlivněn bídnými sociálními poměry především mezi dělnictvem, angažoval se v tehdejší sociální demokracii a zapojil se do odboje. V roce 1941 byl zatčen a čtyři roky strávil ve věznicích a koncentračních táborech. Po osvobození řídil rekonstrukci železnic až v roce 1952 po odborném sporu o nereálných termínech výstavby Tratě družby byl odsunut na Slovenskou vysokou školu technickou jako docent, později profesor ekonomiky stavebnictví (dnes manažment). Za veřejná vystoupení proti okupaci ČSSR byl v r. 1969 penzionován a vyloučen ze Svazu protifašistických bojovníků, jehož byl funkcionářem.

foto    Z dějin vzniku Československa
26. září 1918 Edvard Beneš oznámil v Paríži vytvoření dočasné čs. vlády, již tvořili předseda Tomáš Garrigue Masaryk, ministr zahraničí a vnitra Edvard Beneš a ministr války Milan Rastislav Štefánik. Oficiálně byla vyhlášena 14. října 1918. Pod názvem „28. říjen 1918 a dnešek“ odkaz těchto událostí připomenul historik Jaroslav Opat v ČB č. 10/2003.

V. Remek a A. Gubarev    K narozeninám prvního československého kosmonauta
Koncem září si připomínáme životní jubileum prvního československého kosmonauta Vladimíra Remka (26. září 1948 České Budějovice). Vojenským pilotem se stal podle vzoru svého otce (genpor. Jozef Remek byl velitelem letectva a poslancem Federálního shromáždění) během čtyřletého studia Vyššího leteckého učiliště v Košicích. Týdenní pobyt ve vesmíru absolvoval kpt. V. Remek ve funkci kosmonaut-výzkumník od 2. do 10. března 1978 na palubě lodě Sojuz 28 a stanice Saljut 6 s Alexejem A. Gubarevem. V pořadí 87. kosmonaut světa reprezentoval Československo jako třetí zemi po SSSR a USA, která vyslala svého občana do vesmíru, i proto byl Evropskou kosmickou agenturou označen za prvního Evropana ve vesmíru.

foto: J. Výborný    Výročí jubilejní Konference zahraničních Čechů v Praze
Ve dnech 27.-28. září 2018 se v Praze v Nové budově Národního muzea (bývalé Federální shromáždění) uskutečnila jubilejní desátá konference zahraničních Čechů. Několik postřehů a fotografií se svým příspěvkem na náš portál poskytl tajemník Českého spolku Bratislava Jiří Výborný... (celý článek). Na následující konferenci v říjnu 2021 pod názvem „Úloha a místo zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích a aktuální potřeby české diaspory“ převzala ocenění za dlouholetou práci pro krajany spoluzakladatelka nejstaršího krajanského spolku v SR a čestná členka ČSB Mgr. Marta Hrušovská (viz záznam jednání na senat.sz). Minulý týden se v Praze uskutečnila další z těchto konferencí, na níž se zúčastnila předsedkyně ČSB Ing. Dagmar Večerná.

Hudební a divadelní škola v Mnichově    Výročí mnichovského diktátu
15. září 1938 se v bavorském Berchtesgadenu dohodli Adolf Hitler s britským premiérem Nevillem Chamberlainem na uspořádání konference v Mnichově za účasti Francie a Itálie. V noci na 30. září 1938 tam představitelé čtyř velmocí podepsali ve „vůdcově budově" (Führerbau, dnes Hochschule für Musik und Theatre na Königsplatz) dohodu o odstoupení sudetských území od Československa Německé říši. Přestože krátce předtím československá vláda vyhlásila mobilizaci (23. září) s cílem bránit své území, prezident E. Beneš dohodu označil za zradu ze strany spojenců a mezinárodnímu diktátu se podvolil, co znamenalo začátek rozpadu první Československé republiky.

Před obrazem    Vzpomínka na výtvarnici
Keramička a výtvarnice Eugénie Lugsová (1. října 1923 Tlučná u Plzně – 23. května 2013 Bratislava) působila s manželem prof. Teodorem Lugsem (7. září 1919 Praha – 25. května 2000 Bratislava) od roku 1948 v Bratislavě. Z jeho pozůstalosti darovala v únoru 2002 Českému centru v Bratislavě olejomalbu „To jsou oni“ (z roku 1969, na snímku). Česká beseda o uznávaném uměleckém páru psala v č. 3/1999, 10/2000 a 3/2002.

B. Štiavnica    Důlní inženýr zasvětil část života Banské Štiavnici
Důlní inženýr Adolf Wieszner (1. října 1853 Příbram – 2. března 1891 Budapešť) působil v Banské Štiavnici jako asistent na Katedře deskriptivní geomatrie, později stál ve vedení důlních společností a stal se poradcem města.

KPČK    Program Kruhu přátel české kultury
Kruh přátel české kultury zve v úterý 3. října 2023 v 16 hod. na filmové představení „Bílá vrána“ z roku 1938 (režie Vladimír Slavínský) v kině Mladosť na Hviezdoslavově nám. Podrobný program a další aktuální informace KPČK publikuje na své webstránce kpck.sk.

archiv    Před dvaceti lety se uskutečnila první spolková krajanská schůze
První veřejná členská schůze Spolku Čechů na Slovensku se sídlem v Bratislavě (od 1994 Českého spolku na Slovensku) se uskutečnila 22. září 1993. Mimo jiné přijala návrh petice žádající novelizaci zákona č. 40/1993 Sb., aby občanům ČR s trvalým pobytem v SR bylo umožněno přijmout slovenské občanství bez ztráty občanství českého. Schválila také zakládání místních poboček v jiných slovenských městech. Podrobněji o ní informoval v týdeníku Mosty č. 40/93 ze dne 5. října 1993 Jaroslav Kašlík z Trnavy, který vyzval ke vzniku poboček v dalších slovenských městech. Prof. J. Rychlík v závěrečné kapitole své knihy „Rozdělení Československa 1989 – 1992“ označil tuto schůzi za „ustavující sjezd Českého spolku na Slovensku".

fotokopie z dopisu    Dopis ministra předsedkyni spolku
V létě náš portál cesi.sk informoval o záměru zastavit od konce července 2023 vysílání českých televizních stanic v SR a o tom, že proti tomu vystoupily české krajanské spolky a další instituce. V těchto dnech obdržela předsedkyně Českého spolku Bratislava Ing. Dagmar Večerná dopis od ministra zahraničních věcí ČR pana Jana Lipavského, v němž reaguje na iniciativu českých krajanů na Slovensku. Dopis poskytla ke zveřejnění (zde).

foto: J. Výborný    Tvořivé dílny v přírodě
V sobotu 9. září 2023 se uskutečnily další Tvořivé dílny v přírodě v areálu Klepáč pod vedením výtvarníků Evy B. Linhartové a Radka Bachratého. Letos děti se svými rodiči a prarodiči vyráběly podzimní motivy do rámečků. Nechybělo ani tradiční opékání špekáčků. Akci organizujeme s finančním přispěním Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (Kultminor) a MZV ČR. Několik momentek z akce zachytil na mobilní telefon Jiří Výborný (zde). Snímky z dalších aktivit najdete v našem archivu.

logo    Třicítka a co dál? – Střípky vzpomínek VII.
Ke 30. výročí založení nejstaršího českého krajanského spolku na Slovensku vyzval portál cesi.sk ve spolupráci s Českým spolkem Bratislava, aby se členové spolku nebo jeho příznivci podělili se svými vzpomínkami nebo názory na budoucnost spolku. Sedmou část svých vzpomínek autor Mgr. Jiří Výborný nazval „Čas naděje“ (celý článek zde). Další části cyklu najdete zde

Nitra    Poděkování z Chrudimi
Vážený pane magistře, chtěl bych Vám poděkovat, neboť díky vašemu nasměrování se mi opravdu podařilo rodinu MUDr. Františka Havelky kontaktovat a tento víkend jsme si už psali. Výzvu již můžete z Vašich stránek stáhnout… Jsem Vám zavázán a moc Vám děkuji. Přeji krásné pozdně letní dny!“ Těmito slovy poděkoval Mgr. Jiří Vaněček z Okresního archivu v Chrudimi za pomoc při pátrání po rodině člena bývalého českého spolku v Nitře. Jsme rádi, že náš portál cesi.sk opět mohl pomoci.

logo    Vychází Informační zpravodaj 3/2023
„Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava. Přinášíme Vám přehled předpokládaných programů ve druhém pololetí. Věřím, že každý z Vás si z nich dokáže vybrat, co ho zajímá...“, píše se v úvodě dalšího letošního Informačního zpravodaje (celý text zde), který přináší přehled o připravovaném programu ČSB do konce roku 2023.

foto z pozvánky    Výstava o české architektuře
Slovenská národní galerie ve spolupráci s Českým centrem Bratislava a Velvyslanectvím České republiky v SR zve na výstavu „Architektura 58-89. Dramatický příběh českého poválečného stavitelství“. Český spolek Bratislava je jedním z partnerů výstavy, která potrvá od 15. září do 29. října 2023.

foto z pozvánky    Výstava díla Alfonse Muchy v Piešťanech
Až do konce října je v Napoleonských lázních (kúpeľoch) v Piešťanech otevřena výstava „Květinové světy“ s více než stovkou děl Alfonse Muchy. Piešťany se tak staly součástí projektu Muchova cesta, v němž jsou zastoupena moravská města s ním spojená: Ivančice, Moravský Krumlov, Mikulov a Hrušovany nad Jeviškou. Malíř slovenské lázně několikrát navštívil ve 30. letech 20. století, kdy jim také věnoval obraz „Buď pozdraven požehnaný pramen zdraví“, umístěný nad vstupem do restaurace hotelu Thermia Palace jako poděkování za léčení dcery Jaroslavy. Expozice je otevřena od úterý do neděle od 11 do 19 hod.

foto: sng.sk    Unikátní výstava české moderny v SNG
Emil Filla, František Foltýn, František Kupka, Antonín Procházka, Toyen a Jan Zrzavý. Do 14. ledna 2024 bude v rekonstruovaných prostorech Slovenské národní galerie k vidění unikátní výstava tvorby šesti čelných představitelů české moderny meziválečného období, kterou se podařilo ze soukromých sbírek sestavit Nadaci Sovereign Invest, pod názvem „Hvězdy. Česká moderna zo súkromných zbierok“.

   
  • > > > archiv starších zpráv, pozvánek a zajímavostí
  • NK ČR v dubnu 2008 vybrala tuto stránku do projektu WebArchiv.

     

    TOPlist

              © Obsah těchto stránek lze použít výlučně s označením zdroje: cesi.sk            © jv 2004