logo ČSB                                   ČnS

Vítejte na informační stránce Českého spolku Bratislava

Český spolok Bratislava (ČSB) je nepolitické občanské sdružení obyvatel Slovenské republiky hlásících se k českému, moravskému a slezskému původu, jejich rodinných příslušníků a dalších sympatizantů bez ohledu na státní občanství (viz Stanovy). Pod názvem „Spolek Čechů na Slovensku" vznikl v roce 1993 (viz Z historie spolku) jako nejstarší organizace české a moravské národnostní menšiny v SR, v následujícím roce se s místními pobočkami v dalších slovenských městech transformoval na regionální organizace Českého spolku na Slovensku... (celý text O nás)

Program ČSB přerušen až do konce října!

foto    Činnost ČSB přerušena do konce října!
Vzhledem k současné epidemilogické situaci a s ohledem na doporučení Regionálního úřadu veřejného zdravotnictví se vedení Českého spolku Bratislava rozhodlo prodloužit přerušení své činnosti do konce října. O případné změně budeme včas informovat. Všem členům a sympatizantům se omlouváme, děkujeme za pochopení a těšíme se opět na shledanou v lepších časech.


Svatováclavská koruna    Svatováclavská tradice se na Slovensku neujala
Den české státnosti 28. září je spojen se dvěma krvavými událostmi z počátků českého státu – bratrovražda knížete Václava (asi 907 – 28. září 929 nebo 935 Stará Boleslav) a vyvraždění Slavníkovců (995). Svatý Václav se díky legendě stal slavným až po své tragické smrti, na území Uher však jeho tradice nikdy nezakořenila jako v českých zemích, od vzniku ČSR byla dokonce spojována s politikou čechoslovakizmu. Jediný kostel zasvěcený sv. Václavovi na území SR se nachází v obci Jesenské nedaleko Levic (původně určený sv. Janu Boskovi začali stavět koncem 30. let 20. století, když místní obyvatelé získali darem vitrážová okna s motivem sv. Václava od brněnského výtvarníka Jana Říhy, dokončili ho koncem 40. let už se jménem českého světce). V roce 2005 velvyslanectví ČR v Bratislavě uspořádalo v Galerii Danubiana umělecky laděnou Václavskou pouť, ani tato tradice se neujala.

Zvolen    Stavitel spojil svůj život se Zvolenem
Stavitel Břetislav Otakar Sýkora (29. září 1905 Nymburk – 17. března 1980 Zvolen) se od 30. let věnoval výstavbě rodinných domů ve Zvolenu, později svoje působení rozšiřoval o další pozemní stavby, podílel se na výstavbě hotelů Centrál a Poľana, opravy evangelického kostela, areálu Vysoké školy lesnické a dřevařské, kde zůstal pracovat po válce a po znárodnění průmyslu. V roce 2002 mu město Zvolen udělilo Cenu města in memoriam.

logo    Anketa o Dni Čechů v zahraničí prodloužena do konce září 2020
Začátkem července se český ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček obrátil ke krajanům s výzvou, aby hlasovali v anketě, který významný den v dějinách Česka by se měl stát Dnem Čechů v zahraničí. Souběžně navrhl několik dat: 23. prosinec (výročí přestřižení pohraničního drátu u Rozvadova v roce 1989, co představuje symbolický pád železné opony), 1. červenec (výročí prvního sjezdu zahraničních Čechů a Slováků v roce 1932 a také setkání krajanů v rámci prvního Týdne zahraničních Čechů v roce 1998), 7. březen („Masarykův den československého zahraničí“ se konal v letech 1934-38 a 1947-48), 17. duben (1826 se narodil „konzul všech krajanů“ Vojta Náprstek) nebo 4. únor (odchod J. A. Komenského z vlasti v roce 1628). Hlasovat lze do 30. září 2020 přímo na stránce ankety (zde) nebo jiné návrhy zaslat na zkz@mvz.cz.

foto: CzechTourism    Fotosoutěž „Česko a Slovensko 2020“
Agentura CzechTourism Slovensko a společnost Pro.Laika připravily spoločnou soutěž pro všechny milovníky fotografie a cestování s cílem ukázat známé i zatím neobjevené krásy Česka a Slovenska. Zúčastnit se soutěže lze přidáním fotografie do 30. září 2020 na webstránku https://www.fotoma.sk/sutaze/fotosutaz-cesko-a-slovensko-2020/. O vítězích soutěže, kteří obdrží dva pobyty v ČR a fototechniku rozhodne odborná porota pod vedením fotografa Alana Hyžy. Finálové fotografie budou na výstavě, nad níž převzal záštitu velvyslanec ČR J. E. Tomáš Tuhý.

foto    Přemysl Otakar II. v dějinách Prešpurku
Podle historických pramenů Přemysl Otakar II. Bratislavu prokazatelně navštívil v říjnu 1270, aby uzavřel mír s uherským králem Štefanem V. Ten ho však nedodržel, a tak český král obsadil území od Nitry po Pezinok, Stupavu a Děvín a donutil uherského krále 2. června 1271 v Pressburgu uzavřít novou mírovou smlouvu. V ní se dohodli, že český král vrátí Uhrám obsazená území, za co se uherský král vzdal nároku na Štýrsko, Korutany a Kranjsko. Ani tuto smlouvu však uherský nástupce Ladislav IV. Kumánský nedodržel, a tak Bratislava byla v rukách českého krále ještě v letech 1273 až 1276. Už předtím 25. října 1261 však v Bratislavě nebo na hradě Děvín (Theben) český král uzavřel svůj druhý sňatek se šestnáctiletou vnučkou uherského kále Bély IV. Kunhutou. Tuto oslavu zvěčnil na jednom ze svých pláten Alfonz Mucha a až po této svadbě se Přemysl Otakar II. nechal korunovat 25. prosince 1261 v Praze za českého krále.

Nové Zámky    Moravská a česká šlechta pomáhala budovat Nové Zámky
Pevnost Nové Zámky postavili podle projektu italských bratří O. a G. Baldigarů v letech 1573-1580. Měla dvě brány a šest bašt, z nichž polovina nesla jména podle moravských a českých stavů, kteří obranu proti Turkům pomáhali budovat. Prvnímu veliteli Šimonu Forgáčovi novou pevnost (Castellum Novum nebo Neuheusel) odevzdal 2. října 1580 Bedřich (Fridrich) ze Žerotína, po němž byly pojmenovány západní Fridrichova a jižní Žerotínova bašta, severovýchodní dostala název Česká. V letech 1663-85 pevnost patřila Turkům, následně 1724-5 pevnost zanikla a po zbouraných baštách dnes zůstaly jen názvy ulic.

Nábřeží Príboj    Spoluzakladatel slovenské houslové školy
Houslista a hudební pedagog Gustav Náhlovský (2. října 1885 Rovensko pod Troskami – 8. ledna 1946 Turnov) po studiu pražské konzervatoře působil v letech 1907– 1914 jako učitel hudby v Rusku (Rostov, Jekatěrinoslav/dnes Dněpropetrovsk, Perm). Po válce učil na „Hudobnej a dramatickej škole pre Slovensko“ v Bratislavě (ul. Príboj, dnes Rázusovo nábřeží, vedle dnešní SNG), byl spoluzakladatelem první školy slovenskch houslistů a Bratislavského tria. Od 1939 byl ředitelem Hudební školy a filharmonie v Čáslavi.

foto    Výročí Masarykovy vily v Bystričce
Do Bystričky nedaleko Martina přijel T. G. Masaryk poprvé jako profesor pražské univerzity v roce 1887, když v Martině navštívil akci ženského spolku Živena a výstavu obrazů Jaroslava Věšína (23. května 1859 Vraný u Slaného - 9. května 1915 Sofie). Od následujícího roku do Bystričky přijížděl opakovaně s rodinou na letní dovolenou. V roce 1920 si nechal postavit vilu podle projektu Dušana Jurkoviče a Jána Pada (viz Česká beseda č. 7-8/2003, 3/2005 a 9/2005). Na podnět Společnosti TGM a M. R. Štefánika v Martině Ministerstvo kultury SR zařadilo budovu (současný majitel upravil přízemní místnost jako malé muzeum, jež lze navštívít po předcházející dohodě) 3. října 1995 do Seznamu kulturních památek SR.

B. Štiavnica    Významná osobnost prvorepublikové Banské Štiavnice
Pedagog a filolog Leopold Wach (3. října 1880 Praha – 7. července 1930 Banská Štiavnica) vyučoval v Banské Štiavnici slovenštinu státní pracovníky, od r. 1920 se stal suplujícím profesorem na reálném gymnaziu, od r. 1923 až do smrti působil na tamní průmyslové škole. ale vypomáhal i na jiných školách. Aktivně se zapojil do spolkové činnosti v městě jako divadelní režisér, člen pěvěckého sboru, předseda vzdělávacího a ochotnického spolku Sitno, redigoval týdeník Hlasy zpod Sitna, později pod názvem Štiavnické noviny.

Michalská brána    Moravské kořeny známé osobnosti Prešpurku 19. století
Syn varhaníka, učitele hudby a skladatele Jana Nepomuka Batky (16. července 1795 Jánský Vrch u Jeseníka – 13. srpna 1874 Bratislava) Jan Nepomuk Batka mladší (4. října 1845 Bratislava – 2. prosince 1917 Bratislava) byl městským archivářem, redaktorem Pressburger Zeitung, jako tajemník Spolku pro církevní hudbu a člen divadelního výboru významnou měrou ovlivňoval hudební a kulturní život Prešpurku ve druhé polovině 19. století, zasloužil se o výstavbu Městského divadla (SND). Vystudoval právo, ale jeho největší celoživotní zálibou byla hudba, díky jemu Prešpurk tehdy navštívili například F. Liszt, J. Strauss nebo A. Rubinstein. Narodil se v domě, který obepíná Michalskou věž mezi Baštovou a Michalskou ul. (horní část bývá označována jako nejužší dům).

KPČK    Program Kruhu přátel české kultury
Kruh přátel české kultury zve v úterý 6. října 2020 v 16 hod. do kina Mladosť (Hviezdoslavovo nám.) na film „Peníze nebo život“ (1932, r. J. Honzl) při příležitosti 115 let od narození Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Kompletní program a další informace KPČK publikuje na své webstránce kpck.sk.

foto: Ing. L. Bábíček    Národnostní magazín o ČSB
Jak jsme zmínili v reportáži z Tvořivých dílen na Klepáči začátkem září, na akci našeho spolku se přijel podívat i televizní štáb z Banské Bystrice. Redaktorka D. Kyslanová i PhDr. Ľ. Kolová z Redakce národnostního vysílání RTVS v Košicích nás nezávisle na sobě upozornily, že nahrávka bude zařazena v nejbližším Národnostním magazínu v pondělí 21. září v 9. 20 hod. ráno na Dvojce. Zhlédnout se dá i v internetovém archivu RTVS.

foto: Ing. L. Bábíček    Záříjové tvořivé dílny na Klepáči
V sobotu 5. září se členové a sympatizanti ČSB se svými vnoučaty sešli na tradičních Tvořivých dílnách v areálu Klepáč. Výtvarnice Eva L. Bachratá se svým synem Radoslavem připravili zajímavý program od tvorby drobných hraček a jiných předmětů z přírodních materiálů až po opékání špekáčků a hledání pokladu. Překvapením byla návštěva televizního štábu z Banské Bystrice, který připravoval Národnostní magazín. Letos se počasí vydařilo, škoda, že obavy ze zhoršující se pandemické situace překazily větší účast. Autorem poskytnutých záběrů je Ing. Ladislav Bábíček. Snímky z dalších aktivit najdete v našem fotoarchivu.

   
  • > > > archiv starších zpráv, pozvánek a zajímavostí
  • TOPlist

    NK ČR v dubnu 2008 vybrala tuto stránku do projektu WebArchiv.

     

    © jv 2004

              © Obsah těchto stránek lze použít výlučně s označením zdroje: cesi.sk