logo ČSB                                   ČnS

Vítejte na informační stránce Českého spolku Bratislava

Český spolok Bratislava (ČSB) je nepolitické občanské sdružení obyvatel Slovenské republiky hlásících se k českému, moravskému a slezskému původu, jejich rodinných příslušníků a dalších sympatizantů bez ohledu na státní občanství (viz Stanovy). Pod názvem „Spolek Čechů na Slovensku" vznikl v roce 1993 (viz Z historie spolku) jako nejstarší organizace české a moravské národnostní menšiny v SR, v následujícím roce se s místními pobočkami v dalších slovenských městech transformoval na regionální organizace Českého spolku na Slovensku... (celý text O nás)

Český spolek Bratislava připravil další poznávací zájezd na sobotu 28. května 2022 na trase zámek Konopiště a Sázava.

foto z pozvánky    Výstava hraček v Českém domě
Do konce srpna 2022 je v Českém domě otevřena výstava „Mini wonders“, představující výběr designových českých hraček od 20. let 20. století po současnost. „Hračky jsou malé divy světa obdařené čarovnou mocí. Jsou to první předměty, díky nimž se učíme poznávat svět i naše schopnosti. Hovoří univerzálním jazykem a jsou to poklady, jež se dědí z generace na generaci,“ uvádí kurátorka Tereza Bruthansová.


Slovácký krúžok a Skaličané na vystoupení před zahraničními Čechy v Bratislavě v r. 2006, foto: jv    Výročí Slováckých kroužků
Za první veřejné vystoupení Slováckého kroužku, tehdy ještě pod hlavičkou Československé jednoty, se považuje setkání moravských a slovenských studentů 16. května 1902 v Národním domě na Vinohradech v Praze. Po velkém úspěchu pozval výtvarník Franta Uprka lidové hudby z Horňácka a Myjavy, a tak začala tradice folklorních setkání, propagujících česko-slovenskou vzájemnost. Po světové válce tradici obnovili v roce 1922 v Bratislavě Ing. Jura Černý z Kunovic a Ľudo Štúr z Hodslavic na Valašsku. Další Slovácké krúžky vznikly v Praze a Brně.

Modra    Průkopník v pedagogice kreslení
Malíř, grafik, pedagog a ilustrátor Antonín Krátký (18. května 1882 Výprachtice u Lanškrouna – 7. ledna 1937 Bratislava) byl učitelem kreslení v Ústí nad Orlicí a po první světové válce začal vyučovat na Učitelských ústavech v Modře, později v Košicích a Bratislavě, byl autorem několika pedagogických publikací, týkajících se například nových směrů ve výuce kreslení. Jako výtvarník se věnoval zejména krajinářství včetně motivů ze Slovenska a z Podkarpatské Rusi, ilustroval především dětské knihy.

z knihy    Spoluautor prvního českého horolezeckého průvodce Vysokými Tatrami
Právník, vojenský letec, novinář a pedagog Jan Gellner (18. května 1907 Terst - 27. dubna 2001 Toronto) se narodil v české rodině židovského původu a vystudoval práva na Masarykově univerzitě v Brně. Jako právník se aktivně věnoval horolezectví a s Františkem Kroutilem napsal první českou horolezeckou příručku o Vysokých Tatrách. Od roku 1939 emigroval do Kanady, kde působil jako letecký důstojník, vojenský zpravodaj a přednášel na univerzitě v Torontu.

foto: Panton    Bratislavská generálka před ND
„Ovlivnily celý můj další život“, vzpomínal na své začátky na scéně Slovenského národního divadla herec národní umělec Jan Pivec (19. května 1907 Praha – 10. května 1980 Praha). Ke kočovné divadelní společnosti se dal po neúspěšných středoškolských studiích a pokusům o kariéru obchodníka nebo účetního. Divadelní začátky ho přivedly na pražskou konzervatoř a následné hostování na pražských scénách až ho Rudolf Deyl doporučil do bratislavského SND, kde hrál od 1930 do 1934, kdy přešel přímo do pražského Národního divadla.

LF UKo    Založil první školu pro dětské zdravotní sestry
Uznávaný pediatr prof. Josef Švejcar (20. května 1897 Praha – 30. ledna 1997 Praha) začal studovat medicínu v Praze, ale dokončit ji mohl až po první světové válce v roce 1921 v Bratislavě, kde také založil první školu pro dětské zdravotní sestry i moderní pavilon pro matky s kojenci. Zasloužil se také o zřízení šesti dětských klinik, dětských ozdravoven a ústavu na léčbu dětské tuberkulózy.

   Propagátor slovenských písní
František Josef Papš (21. května 1882 Brno – 12. února 1950 Brno) se původně vyučil za strojního zámečníka, ale celý život zasvětil hudbě pod pseudonymem Vlastin Kynický jako učitel hudby, kapelník a skladatel zejména hudebních doprovodů pro Sokol a další tělocvičné organizace. Od roku 1929 začal v Židenicích vydávat hudební literaturu, první svazek s názvem „Pod Tatrou“ obsahoval směs slovenských písní.

Senat PCR    Vytvoření mezirezortní Komise pro Čechy žijící v zahraničí
V květnu 2017 vláda ČR vzala na vědomí ustavení Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí jako koordinačního a poradního orgánu ministra zahraničních věcí ke krajanské problematice. „Spolupráce s Čechy žijícími v zahraničí není jen na bázi kulturního dědictví. Oni mají všední starosti od oblasti sociální přes nemocenské pojištění až po oblast školství,“ uvedl tehdy senátor Tomáš Grulich a zdůraznil, že jde o jeden z výsledků konference zahraničních Čechů v Praze „Diaspora jako partner mateřského státu“ rok předtím. Mimochodem, o pomoci v těchto otázkách, zvláště vyvolaných náhlým rozpadem federace, jednali představitelé českých krajanů na Slovensku s tehdejším předsedou Senátu PČR už dvě desetiletí před vznikem komise (viz ČB 3/1996).

logo    Nestůj, cestuj po jižní Moravě
Nová turistická sezóna na jižní Moravě přináší nabídku cestování spojeného s poznáváním tradic jako pokračování loňské kampaně „Nestůj, cestuj“. Aktivity Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava se letos zaměřují na kulturní dědictví regionu a gastrozážitky, ale také na cestování obytnými vozidly, jež v předcházejících letech zaznamenalo narůstající oblibu. Novinkou jsou například hrací karty inspirované lidovými zvyky a tradicí modrotisku. Přehled kulturních akcí, jimž letos vévodí umělecký odkaz díla Alfonse Muchy a jubileum Gregora Johanna Mendela lze najít na internetové stránce jizni-morava.cz.

logo    Moravskoslezský kraj láká na Technotrasu a Pojez
Technotrasa propojuje od roku 2012 výjimečná místa Moravskoslezského kraje prezentující řemeslnou a průmyslovou vyspělost regionu. V současnosti to je 35 lokalit, nejnověji k nim přibylo Muzeum nákladních automobilů Tatra, ukázka břidlicových dolů nebo výroba automobilů Hyundai v Nošovicích. Technotrasa byla také zařazena do projektu Rady Evropy ERIH (Evropská cesta průmyslového dědictví). Novinkou kraje je také cyklus gastrofestivalů Pojez, zaměřený na lokální potraviny a speciality, který odstartuje Pojez Fest v Dolních Vítkovicích 14. května 2022.

logo    Jízda králů letos třikrát
Partnerem výstavy fotografií Tomáše Helíska „Česko bez bariér“ v Bratislavě a Trenčíně je také region Východní Moravy. Letos přináší ještě bohatší nabídku turistických atrakcí, například unikátní Jízda králů se letos bude konat od května do srpna postupně ve Vlčnově, Hluku a Kunovicích. K novinkám patří zrekonstruovaný zámek Kinských ve Valašském Meziříčí, nová cyrilometodějská expozice v Památníku Velké Moravy ve Starém Městě u Uherského Hradiště, nebo Jaguar Trek ve zlínské Zoo.

logo    Střední Čechy královské
Středočeská centrála cestovního ruchu (SCCR) i letos rozvíjí produkt Střední Čechy královské s odkazem na historické tradice jednotlivých regionů a rozšiřuje projekt Středočeské kulturní léto, jehož program přinese modernizovaná internetová stránka www.strednicechy.cz. Výstavu fotografií „Česko bez bariér“ podpořila turistická oblast Kutnohorsko Kolínsko, jež vystupuje pod společnou značkou KuKo a propaguje i bezbariérovou turistiku.

foto z pozvánky    Výstava „Česko bez bariér“
Pozvánkou na návštěvu středních a východních Čech, jižní, východní a severní Moravy, Olomouckého kraje a Slezska je výstava fotografií Tomáše Helíska „Česko bez bariér“ na Hvězdoslavově náměstí přístupná do 19. května 2022. Od 6. do 28. května bude mít pokračování v Zichyho paláci. Fotograf představuje z pohledu vozíčkáře památky UNESCO, atraktivní industriální a kulturní dědictví i výhledy do krajiny v šesti regionech České republiky. Ve druhé polovině května se výstava přesune na Mierové náměstí do Trenčína.

foto z r. 2019: Ing. L. Bábíček    Konference ČSB
V úterý 26. dubna 2022 se uskutečnila v souladu se Stanovami Českého spolku Bratislava odložená Konference jako nejvyšší orgán spolku, který by měl každé dva roky zhodnotit činnost za uplynulé období a zvolit výbor a revizní komisi na následující dva roky. Předcházející konference se konala v listopadu 2019 (viz fotoreportáž), z důvodu protipandemických opatření byla následující konference přeložena na jaro 2022. Z materiálů konference zveřejňujeme hodnotící zprávu tajemníka ČSB Mgr. J. Výborného a statistiku členů, kterou zpracoval Ing. Ladislav Bábíček.

logo    Vychází Informační zpravodaj 1/2022
„Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava. Opět dostáváte do rukou Informační zpravodaj, jenž – jak doufáme – přinese obnovení činnosti našeho spolku po další neplánované pandemické pauze. Podobně jsme začínali i vloni na konci léta, žel, doba přinesla opět návrat špatných časů, takže věříme, že letos jsme už zase o kousek dále a první pololetí nás znovu vrátí do starých kolejí, i když po této zkušenosti asi už nic nebude takové jako přede dvěma lety...“, píše se v úvodě prvního letošního Informačního zpravodaje, který informuje o připravovaném programu na první pololetí 2022 (celý text zde).

foto: CzechTourism/Ladislav Renner    Zájezd do středních Čech
Český spolek Bratislava připravil další poznávací zájezd na sobotu 28. května 2022 na trase zámek Konopiště a Sázava. Odjezd autobusu je v 6.45 hod. z parkoviště na Šancové ul. Naše aktivity připravujeme s finanční podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, MZV ČR a Čs. ústavu zahraničního v Praze. Snímky z minulých zájezdů a dalších aktivit najdete v našem fotoarchivu (o jiném sídle nejznámějšího pána na Konopišti a jeho české manželky nedaleko Bratislavy si můžete přečíst zde).

foto z pozvánky    Výstava k výročí J. A. Komenského
České centrum Bratislava, Velvyslanectví ČR na Slovensku a Univerzitná knižnica zvou na výstavu „Labyrint sveta“ ve Výstavní síni Univerzitní knihovny v Bratislavě na Michalské ul. 1. Výstava je věnována 430. výročí narození J. A. Komenského a nabízí netradiční propojení vybraných textů z jeho nejznámějšího díla Labyrint světa a ráj srdce s jedinečnými kolážemi Miroslava Huptycha. Otevřena bude od úterý 29. března do 28. května 2022 od pondělí do neděle v době od 10. do 18. hodiny.

foto: Ing. L. Bábíček    České stopy v Bosně a Hercegovině
V rámci Kulturních večerů zve Český spolek Bratislava na přednášku Ing. Milana Klubala „České stopy v Bosně a Hercegovině“ v úterý 31. května 2022 ve společenském sále Csemadoku (Nám. 1. mája 10-12). Naše aktivity připravujeme s finanční podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, MZV ČR a Čs. ústavu zahraničního v Praze. Před přednáškou v čase od 15.45 do 16.45 hod. bude možné zaregistrovat se na následující červnový zájezd (25.6. na trase Náměšť nad Oslavou a Třebíč – památky UNESCO). Snímky z jeho předcházející přednášky a dalších aktivit najdete v našem fotoarchivu.

KPČK    Program Kruhu přátel české kultury
Kruh přátel české kultury opět pokračuje s promítáním filmů v kinu Mladosť na Hviezdoslavově náměstí vždy v úterý v 16 hod. Příští promítání nabídne 7. června 2022 film „S vyloučením veřejnosti“ režiséra Martina Friče z roku 1933. Všechny aktuální informace KPČK publikuje na své webstránce kpck.sk.

koláž    Máte doma české bankovky?
Česká národní banka (ČNB) oznámila, že do 1. července 2022 stahuje z oběhu starší vzory některých bankovek tak, aby v oběhu zůstala jen jediná jejich novější emise. Konkrétně jde o stokoruny vzor 1995 a 1997, dvousetkoruny z roku 1996 a 1998, pětistovky z let 1995 a 1997, tisícovku vzor 1996 a dvoutisícovky z let 1996 a 1999. Orientačně lze rozdílné bankovky rozeznat podle stříbřitého kolmého proužku, který je u starších vzorů užší a jeho barva se při změně směru světla nemění, nové emise ho mají širší a při naklopení mění hnědofialovou a zelenou barvu. Po 1. červenci 2022 bude možné starší vzory bankovek vyměnit jen v bance, od roku 2024 jen v pobočkách ČNB.

logo    Konference českých škol v zahraničí
České školy bez hranic informují, že letošní již XIV. ročník mezinárodní konference českých škol v zahraničí ve dnech 25. až 29. července 2022 se zaměří na předškolní výchovu, vzdělávání „náctiletých“ a novou metodiku výuky českých reálií. Dva semináře upozorní rovněž na význam tvořivého psaní, nebude chybět ani oblíbený blok výměny zkušeností a malý knižní veletrh. První dva dny se uskuteční v Praze prezenčně a pondělní program bude živě streamován z Černínského paláce. Další program bude možné sledovat od středy 27. do pátku 29. 7. on-line. Přihlášky se začnou přijímat v polovině května.

   
  • > > > archiv starších zpráv, pozvánek a zajímavostí
  • NK ČR v dubnu 2008 vybrala tuto stránku do projektu WebArchiv.

     

    TOPlist

              © Obsah těchto stránek lze použít výlučně s označením zdroje: cesi.sk            © jv 2004