logo ČSB                                   ČnS

Vítejte na informační stránce Českého spolku Bratislava

Český spolok Bratislava (ČSB) je nepolitické občanské sdružení obyvatel Slovenské republiky hlásících se k českému, moravskému a slezskému původu, jejich rodinných příslušníků a dalších sympatizantů bez ohledu na státní občanství (viz Stanovy). Pod názvem „Spolek Čechů na Slovensku" vznikl v roce 1993 (viz Z historie spolku) jako nejstarší organizace české a moravské národnostní menšiny v SR, v následujícím roce se s místními pobočkami v dalších slovenských městech transformoval na regionální organizace Českého spolku na Slovensku... (celý text O nás)

Program ČSB je přerušen do ukončení protipandemických opatření!

logo    Informace ke sčítání lidu v ČR
Velvyslanectví ČR v Bratislavě upozorňuje na informace ke „sčítání lidu v ČR, které se uskuteční online v době 27. 3. - 9. 4. 2021. Sčítání lidu je povinné a týká se všech osob, které mají v ČR hlášen trvalý pobyt. Naopak se netýká občanů ČR, kteří nemají v ČR trvalý pobyt.“ Veškeré další informace jsou zveřejněny na webové stránce Velvyslanectví ČR v Bratislavě.


logo    Aktivním sportem za korespondenční volby!
Iniciativa Chceme volit distančně vyhlásila celosvětovou sportovní akci: Aktivně za korespondenční volby! „Hlavním cílem akce je společně ujít, uběhnout nebo ujet na kole celkem 40 075 km, což je obvod planety Země a ukázat tak na náš zájem o aktuální dění v ČR… Zapojit se může kdokoli a pomoci přidat ke společnému cíli tolik kilometrů, kolik nachodí, naběhá či najezdí na kole do termínu konání podzimních voleb, tj. do 9. října 2021.“ Více informací a instrukce k účasti najdete na webových stránkách iniciativy Chceme volit distančně.

foto: Ing. L. Bábíček    Vzpomínka na setkání 7. března
Tradice uctít si památku prvního československého prezidenta v den jeho narození 7. března vznikla v Bratislavě až po roce 2010, kdy na dunajském nábřeží byla vztyčena jeho socha jako nová součást Památníku česko-slovenské vzájemnosti, a zejména následně, když tuto tradici aktivně podpořilo české velvyslanectví v Bratislavě. Letos nám zpřísněná protipandemická opatření nedovolí podobné setkání, proto si alespoň připomeňme snímky Ing. L. Bábíčka z našeho fotoarchivu loňské, na němž se už částečně odrazila nastupující koronakrize, i to předloňské.

z letáku ŠÚ SR    Přihlaste se ke své národnosti a mateřskému jazyku
Od 15. února 2021 začne na území Slovenska Sčítání obyvatelstva, jež potrvá do 31. března 2021. Každý obyvatel SR (včetně občanů jiných států, kteří dlouhodobě žijí na území SR) je povinen vyplnit anketový lístek na internetu nebo v mobilní aplikaci, případně s pomocí sčítacího asistenta na místním úřadu nebo si ho zavolat domů. Na důležitost aktivní účasti národnostních menšin upozorňuje podrobně Zplnomocněnec vlády pro národnostní menšiny na své inernetové stránce a Statistický úřad vydal speciální leták i pro českou a moravskou národnostní menšinu v češtině.

logo    Výzva k blížícímu se sčítání obyvatelstva na Slovensku
Jak je známo, počet Čechů na Slovensku stále klesá, i proto nám všem záleží na každém hlasu, který českou menšinu na Slovensku podpoří... Přihlaste se proto hrdě ke svému přesvědčení a podpořte alespoň tímto jediným slovíčkem českou komunitu na Slovensku, i tím nám ulehčíte nejen naše postavení ve slovenské společnosti a v porovnání s jinými národnostmi v SR, ale i možnosti pro naši spolkovou činnost!… (celý článek)

   Za Slovensko bojoval už v 16 letech
Novinář a pedagog Jan Dočkálek (9. března 1903 Kroměříž – 1. ledna 1980 Toronto, Kanada) přijel na Slovensko jako mladý sokol v roce 1919 pomáhat bránit mladou republiku před intervencí maďarských vojsk, později pracoval v Bratislavě a Brně jako redaktor Lidových novin. V roce 1940 uprchl z protektorátu a přidal se k čs. zahraničnímu vojsku, u Tobruku byl raněn, po válce pracoval v Červeném kříži a po r. 1948 zůstal v Kanadě, kde byl spoluzakladatelem Masarykovy školy pro děti krajanů a založil také časopis.

foto: ČB    Výročí sochy TGM v Topoľčiankách
Na zámku v Topoľčiankách byla 10. března 2001 za účasti velvyslance Rudolfa Slánského slavnostně odhalena socha T. G. Masaryka od sochaře Otto Gutfreunda, jež původně stála v Nitře, až ji po dlouhých letech ,,zapomnění" vypátrali v depozitu nitranské galerie členové regionální organizace Českého spolku na Slovensku. Reportáž ze slavnosti s dalšími podrobnostmi přinesla Česká beseda č. 4/2001.

Preludium    Varhaník se v Ružomberku věnoval církevní i světské hudbě
Hudební skladatel a pedagog Josef Chládek (12. března 1856 Smržovka – 25. března 1928 Ružomberok) pocházel z hudební rodiny. Po studiích v Praze, kde hrával s Antonínem Dvořákem v Chrámu sv. Víta, působil jako varhaník v Mladé Boleslavi a Kouřimi. Od 5. srpna 1879 na základě konkurzu na místo regenschoriho ho spišský biskup jmenoval varhaníkem a ředitelem kůru v chrámu sv. Ondřeje v Ružomberku. Významně obohatil kulturní život v městě, kde vyučoval hudbu na školách i soukromě, vedl smíšený sbor, založil a vedl komorní a studentský smyčcový orchestr, ale řídil i dechovku železničářů ve Vrútkách.

foto: uniba.sk    Oftalmolog světového jména
Profesor očního lékařství Prof. MUDr. Anton Gala (12. března 1891 Kunovice – 29. srpna 1977 Bratislava) po studiích v Praze působil jako vojenský lékař a po válce nastoupil v Olomouci, avšak už v roce 1919 přišel do Bratislavy jako odborný asistent Oční kliniky Lékařské fakulty Univerzity Komenského, jíž zasvětil celý svůj následující život a kde se věnoval i vědecké práci, sestrojil nové pŕístroje, vypracoval nové postupy. Založil a vedl Ústav pro nevidící v Báhoni. Krátce před 2. světovou válkou byl děkanem LF a koncem 40. let i rektorem Slovenské univerzity.

foto: cdmusic.cz    Vzpomínka na legendu slovenské pupulární hudby
Zpěvák a herec Zdeněk (Zdeno) Sychra (12. března 1936 Holasice u Brna – 3. dubna 2020 Bratislava) se původně vyučil automechanikem a v roce 1954 začal studovat na brněnské konzervatoři, z níž ho všal po dvou letech vyloučili, když zjistili, že vystupuje (hra na kontrabas a zpěv) v Orchestru Gustava Broma a dalších kapelách. Vojenská služba ho přivedla do Armádního divadla v Martině a od roku 1958 už na Slovensku zůstal. Vystupoval v Žilině, Trenčíně a Trnavě, až od roku 1962 definitivně zakotvil v Bratislavě, kde vystupoval s různými tanečními orchestry, od roku 1972 byl členem divadla Nová scéna. Nazpíval více než 200 písní, z nichž některé patří do zlatého fondu slovenské taneční písně.

foto: postoveznamky.sk    Zasloužil se o slovenskou filatelii
Miloš Müller (14. března 1901 Kročehlavy u Kladna – 18. července 1971 Bratislava) po studiu na obchodní akademii v Praze přišel v lednu 1919 do Bratislavy, kde následně většinu života pracoval jako bankový úředník. Za války byl za spolupráci s čs. odbojem v Londýně vězněn, zúčastnil se SNP. Vášnivý rybář působil v Sokolu, byl spoluzakladatelem Klubu čs. turistů v Bratislavě, dálkově vystudoval Hudební akademii a na houslích hrál v několika souborech. Jako funkcionář Klubu čs. filatelistů se podílel na organizaci filatelistických výstav v Bratislavě (1934, 1937 i po válce).

foto: MS Teams    Seminář „TGM a Slovensko“
Na 80 zájemců se v úterý 2. března 2021 zúčastnilo online semináře na téma „Tomáš Garrigue Masaryk a Slovensko“, který zorganizovalo velvyslanectví ČR v Bratislavě ve spolupráci s dalšími partnery. S přednáškami vystoupili PhDr. Dušan Kováč, DrSc., z Historického ústavu SAV (vnímání osobnosti Tomáše Garrigua Masaryka na Slovensku), prof. PhDr. Roman Holec, DrSc., z Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě (vztah TGM a Andreje Hlinky) a PhDr. Dagmar Hájková, Ph.D., z Masarykova ústavu a Archívu Akademie věd ČR (připomínání narozenin TGM v Československu). Následovala beseda, v níž přednášející odpovídali na otázky návštěvníků semináře, mezi nimiž byla asi desítka českých krajanů z různých měst SR.

logo    Vychází Mimořádný informační bulletin ČSB – březen 2021
„Vážení přátelé, přichází další měsíc – březen – a mimo přísloví „za kamna vlezem“ Vám nemůžeme poskytnout žádnou další informaci o tom, co se bude v Českém spolku odehrávat. Umoudří se koronavirus dříve než kompetentní instituce nebo naopak? Podle přísloví bychom měli být i další měsíc za kamny, tentokrát asi ne kvůli zimě... Zatím nám nezbývá než pokračovat v písemném styku,“ píše se v dalším Mimořádném Informačním bulletinu, který opět připomíná významná výročí z českých dějin a doporučuje některé knižní novinky.

výstava v Galérii Ardan    Příprava programu pro Týden zahraničních Čechů v Bratislavě 2006
Užší vedení vedení Českého spolku Bratislava a Klubu občanů ČR v SR se sešla 15. března 2006, aby na základě informací předsedkyní obou krajanských sdružení Ing. Hany Husenicové a Jany Bratinkové z jednání Komise pro krajany v zahraničí Senátu PČR se dohodla přijmout výzvu Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů v Praze, aby krajané v Bratislavě připravili ve dnech 15. a 16. září 2006 úvodní víkendový program pro účastníky Týdne zahraničních Čechů v Praze a předsedkyní přípravného výboru zvolili Ing. H. Husenicovou.

foto: operaslovakia.sk    Univerzální umělec se uplatnil v činohrách, v opeře i v baletu
Herec, tanečník a režisér Josef Křepela (16. března 1896 Plzeň – 29. dubna 1969 Bratislava) od pomocníka v obchodě přestoupil k ochotníkům, za I. sv. války spolupracoval s prof. J. Skupou (pozdější tvůrce Spejbla a Hurvínka), v roce 1919 poprvé navštívil střední a jižní Slovensko s vojenským divadlem, po pěti letech v Jihočeském divadle v Č. Budějovicích přišel do Bratislavy, kde až do r. 1946 byl členem SND, od 1946 sólista operety Nové scény, která se v r. 1954 osamostatnila od SND a v ní působil až do r. 1961.

foto: operaslovakia.sk    Hvězda pražského Národního divadla začínala v Bratislavě
Dlouholetá sólistka Národního divadla v Praze Marta Krásová (16. března 1901 Protivín – 20. února 1970 Vráž u Berouna) začínala jako sopranistka v Bratislavě, kam ji v roce 1922 zlákal šéf opery SND Milan Zuna. Bratislavský pobyt využila i na pokračování studia ve Vídni, než ji v r. 1928 už jako uznávanou operní divu angažovalo pražské Národní divadlo.

foto: operaslovakia.sk    Bratři byli při rozběhu bratislavské opery
Herec, zpěvák a režisér Josef Peršl (18. března 1871 Rokycany – 6. května 1958 Praha) pocházel z rodiny hudebníka, začínal jako zpěvák v pražském kostele, později vystřídal scény v Brně, Plzni, Olomouci, Ljubljani, Splitu a dalších městech, pohostinsky vystupoval v Prešporku už na začátku 20. století. V roce 1920 přijal nabídku B. Jeřábka do právě založeného operního souboru SND (hrál v historicky prvním představení SND 1. března 1920 v opeře B. Smetany Hubička), v němž úspěšně účinkoval jako basista i režisér do r. 1924, kdy se vrátil do Prahy, ale následující sezónu hostoval v nově založeném operním souboru Východoslovenského národního divadla v Košicích. V Bratislavě vystupoval i jeho mladší bratr Jan Peršl (1884 Praha – 1930 Bratislava).

socha v Čadci    Předválečné Kysuce zachytil v románech
Učitel, spisovatel a diplomat Petr Jilemický (18. března 1901 Letohrad - 19. května 1949 Moskva) vystudoval učitelský ústav v Levicích a v letech 1923-26 působil jako učitel ve Svrčinovci a v Čadci na Kysucích, kde svoje zážitky zachytil v románech Vítězný pád a Pole neorané. Později do r. 1939 učil také v Trnavě, Šajdíkových Humencích, Kostolci, Záskalí a Svätom Jure. Po válce krátce pracoval na Povereníctvu školstva a osvety v Bratislavě.

Jarní Lednice, foto: CzechTourism/L. Renner    Jarní inspirace z České republiky
CzechTourism Slovensko upozorňuje na zajímavosti v oblasti cestovního ruchu a kultury. Alespoň na dálku přináší 21 turistických novinek v sezóně 2021, virtuální prohlídku Prahy, výběr českých velikánů, pět tipů pozoruhodné architektury, výlet po stopách krále Jiřího z Poděbrad, jehož 550. výročí smrti si letos připomínáme nebo příběh Krtka, jehož autor by se letos dožil sta let.

logo    Nabídka vzdělávacích kurzů češtiny v ČR
Paní Zuzana Marková z velvyslanectví ČR v Bratislavě informuje o letošním Krajanském vzdělávacím programu a výuce českého jazyka a literatury v zahraničí, který organizuje MZV ČR ve spolupráci s Domem zahraničních styků MŠMT ČR. Zvlášť chceme upozornit na termíny přihlášek, konkrétně u jedno- a dvousemestrálních stipendijních pobytů je to do 15. 3. 2021 (na rok 2022 do 15. 8. 2021), stejný termín 15. 3. 2021 platí i pro Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany (od 16. 7. do 13. 8. 2021) a také pro Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit (od 23. 8. do 3. 9. 2021).

logo    Česká kultura doma přes internet
Internetová stránka Ministerstva zahraničních věcí ČR upozornila na možnost sledování české kultury v on-line prostředí a ve spolupráci s Českými centry publikovala „seznam volně přístupných on-line projektů v oblasti kultury, který může být inspirací nejen krajanům, ale i dalším zájemcům o českou kulturu“. Pro lepší přehlednost je rozdělila do tří kategorií: video a audio přenosy (divadlo, hudba, literatura, tanec, umění), on-line projekty (aktivity pro děti, filmy, speciální projekty) a sbírky muzeí, galerií, výstavy a virtuální prohlídky památek.

foto: prakovce.sk    Svatoludmilská tradice na Slovensku
Rok 2021 byl v České republice vyhlášen za rok Svaté Ludmily a čeští představitelé vyzvali krajany, aby si i v zahraničí připomenuli výročí 1100 let od zavraždění svaté Ludmily na hradišti Tetín, jehož hlavní oslavy proběhnou na podzim 2021. „Sv. Ludmila je patronkou rodin, první českou i slovanskou světicí, jejíž jméno nesou kostely či instituce skoro po celém světě,“ upozornil ve svém dopise Zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti Mgr. Jiří Krátký, M.A. (celý text zde). Ludmila ze Pšova (asi 860 – 15. září 921 Tetín) byla manželkou přemyslovského knížete Bořivoje I., s nímž přijala křesťanskou víru, a matkou jeho dvou následovníků na trůnu Spytihněva a Vratislava, jehož ovdovělá manželka Drahomíra údajně dala Ludmilu zaškrtit. Podle dostupných informací (a potvrzuje to geoportál na stránce projektu www.svataludmila.cz) je na Slovensku jediný kostel zasvěcený této patronce Čech, matek a učitelů, a to v obci Prakovce na východním Slovensku (a hotel Sv. Ludmila ve Skalici).

ČB    Nejstarší zmínka o Češích na území Slovenska – výročí
V březnovém čísle České besedy ročník 2001 vyšla zmínka o prvním slovensko-latinském vydání nejstarší uherské kroniky Gesta Hungarorum (autor Vincent Múcska), v níž autor článku našel doposud nejstarší zmínku o přítomnosti Čechů na území dnešního Slovenska, dokonce ještě před ovládnutím horních Uher Maďary. Nový argument výrazně ovlivnil tehdejší debaty o tzv. autochtonních a nových menšinách (viz např. rozhovory s Pavlem Dvořákem a Oliverem Dohanyosem). Další zajímavosti o historii českých vztahů ke Slovensku najdete v rubrice Češi v SR – dějiny.

ČC    Kdy se poprvé psalo o českých krajanech v SR na internetu
I když zmínky o existenci krajanských sdružení na Slovensku se už předtím objevily v několika článcích na různých webech, první souhrnná informace o nich se objevila až v březnu 2001 na stránce Českého centra v Bratislavě (tehdy czc.sk), později v souvislosti s přechodem na společný portál všech Českých center informace o krajanech byly převedeny na stránku MZV ČR). Nejstarší samostatná webstránka českých krajanů na Slovensku byla spuštěna v Bratislavě až 12. června 2003 (z původní domény ceskyspolek.sk byla od srpna 2004 přesunuta na současnou adresu cesi.sk).

   
  • > > > archiv starších zpráv, pozvánek a zajímavostí
  • TOPlist

    NK ČR v dubnu 2008 vybrala tuto stránku do projektu WebArchiv.

     

    © jv 2004

              © Obsah těchto stránek lze použít výlučně s označením zdroje: cesi.sk