logo ČSB                                   ČnS

Vítejte na informační stránce Českého spolku Bratislava

Český spolok Bratislava (ČSB) je nepolitické občanské sdružení obyvatel Slovenské republiky hlásících se k českému, moravskému a slezskému původu, jejich rodinných příslušníků a dalších sympatizantů bez ohledu na státní občanství (viz Stanovy). Pod názvem „Spolek Čechů na Slovensku" vznikl v roce 1993 (viz Z historie spolku) jako nejstarší organizace české a moravské národnostní menšiny v SR, v následujícím roce se s místními pobočkami v dalších slovenských městech transformoval na regionální organizace Českého spolku na Slovensku... (celý text O nás)

V rámci cyklu Kulturních večerů zve Český spolek Bratislava v úterý 13. prosince na Předvánoční posezení, vyhrazené volné besedě, vzpomínkám na společné programy v uplynulém roce a plánům na rok následující.

foto: Ing. L. Bábíček    Předvánoční tvořivé dílny
ČSB ve spolupráci s výtvarnicí Evou L. Bachratou tradičně připravil Tvořivé dílny pro děti i dospělé orientované na tvůrčí práci při přípravě sváteční výzdoby. Letošní sobotní odpoledne v sále Csemadoku fotografiemi přiblížil Ing. Ladislav Bábíček. Více fotografií najdete ve fotogalerii.


Hej Mistře 2012    Česká mše vánoční J. J. Ryby v katedrále sv. Martina
Vesnický učitel Jakub Jan Ryba (26. října 1765 Přeštice – 8. dubna 1815 Voltuš u Rožmitálu pod Třemšínem) pocházel z učitelské rodiny, po studiích na piaristickém gymnaziu chtěl studovat filozofii, ovládal několik jazyků, ale nakonec strávil většinu života jako pomocný učitel v Rožmitále pod Třemšínem. Sbíral lidové písně, ale jeho nejznámějším dílem je Česká mše vánoční (Hej, mistře) z roku 1796. I letos zazní v Dómu sv. Martina na adventním koncertu, organizovaném Velvyslanectvím ČR a městskou částí Bratislava - Staré Město v neděli 11. prosince v 19 hod. v podání v podaní amatérskeho Svatováclavského zboru a orchestru z Dolných Bojanovic pod vedením Lucie Škrhákové.

sál Csemadoku    Předvánoční posezení
Poslední v roce Kulturní večer Českého spolku Bratislava bude tradičně vyhrazen Předvánočnímu posezení, a to v úterý 13. prosince 2016 v 17 hod. v sále Csemadoku. Setkání na závěr roka je určeno besedě, vzpomínkám na společné programy v uplynulém roce a plánům na rok následující.

foto: uniba.sk    Zakladatel Ústavu správního práva
Profesor JUDr. Karel Laštovka (14. prosince 1876 Kolín – 10. června 1941 Praha) po studiu práva pracoval ve finanční správě a po vzniku ČSR přešel do veřejné správy. Od roku 1921 půšobil jako profesor správního práva na Univerzitě Komenského, kde vybudoval Ústav veřejného práva, podílel se na vzniku různých státních i samosprávních institucí. Zastával také řadu funkcí v rámci Právnické fakulty včetně děkana a také celé Univerzity, v ročníku 1924-25 byl rekotorem Univerzity Komenského. Po nuceném odchodu ze Slovenska se vrátil na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy.

foto z pozvánky    Sváteční čas na výstavě
Výtvarnice Eva Linhartová Bachratá zve své pŕíznivce na prezentaci svých děl „Sváteční čas“ v užitkového umění a designu K Gallery na Venturské ul. v Bratislavě. Galerie je otevřena od pondělí do pátku v čase od 13 do 18 hod. Další její výstava je zpřístupněna v Monarchia Café na Nádvorí Európy v Komárně.

logo    Vychází Informační bulletin ČSB č. 3 / 2016
„Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava, milí sympatizanti. Před závěrem roku dovolte, abychom Vám připomněli naše aktivity na přelomu roka…”. Těmito slovy začíná Informační bulletin ČSB č. 3/ 2016, jehož celý obsah si můžete přečíst zde.

foto: Ing. L. Bábíček    Setkání k 28. říjnu v Bratislavě
V pátek 28. října se jako každý rok krajané sešli s dalšími slovenskými sdruženími i politiky u Památníku česko-slovenské vzájemnosti pod sochou prvního čs. prezidenta T. G. Masaryka, aby si pŕipomnéli 98. výročí vzniku ČSR. Atmosféru setkání fotografiemi přiblížil Ing. Ladislav Bábíček. Více fotografií najdete ve fotogalerii.

KPČK    Z programu Kruhu přátel české kultury
Kruh přátel české kultury zve v úterý 3. ledna v 16 hodin do kina Mladosť na hudební pásmo „Veselo s českými a slovenskými ľudovými pesničkami do nového roku 2017“. Podrobnější informace o dalších aktivitách KPČK najdete v Bohemia 4/2016.

foto z pozvánky    Výstava nábytkového designu
Slovenské národní muzeum zve na výstavu „Civilizované bývanie pre každého. Jan Vaněk (1891 – 1962)“, věnovanou životu a tvorbě architekta Jana Vaňka, který významnou měrou ovlivnil československou interiérovou tvorbu meziválečného i válečného období. Expozice vznikla ve spolupráci s Muzeem mésta Brna a prezentuje exponáty z dalších českých a moravských muzeí a galerií i ze soukromých sbírek, včetně autentického mobiliáře z pražského bytu architekta. Výstava v sídelní budově SNM na Vajanského nábřeží potrvá do 2. dubna 2017.

   
  • > > > archiv starších zpráv, pozvánek a zajímavostí
  • TOPlist

    NK ČR v dubnu 2008 vybrala tuto stránku do projektu WebArchiv.

     

    © jv 2004

              Obsah těchto stránek lze použít výlučně s označením zdroje: cesi.sk