logo ČSB                                   ČnS

Vítejte na informační stránce Českého spolku Bratislava

Český spolok Bratislava (ČSB) je nepolitické občanské sdružení obyvatel Slovenské republiky hlásících se k českému, moravskému a slezskému původu, jejich rodinných příslušníků a dalších sympatizantů bez ohledu na státní občanství (viz Stanovy). Pod názvem „Spolek Čechů na Slovensku" vznikl v roce 1993 (viz Z historie spolku) jako nejstarší organizace české a moravské národnostní menšiny v SR, v následujícím roce se s místními pobočkami v dalších slovenských městech transformoval na regionální organizace Českého spolku na Slovensku... (celý text O nás)

Český spolek Bratislava zve své členy na tradiční masopustní posezení s cimbálovou hudbou z Uherského Hradiště v úterý 28. března..

foto: NPÚ    Památky vstupují do Roku renesanční šlechty
„Rok renesanční šlechty je po velmi úspěšném Lucemburském roku připomínajícím odkaz Karla IV. dalším dílem našeho dlouhodobého projektu Po stopách šlechtických rodů. Symbolicky jej otevírá výstava na Pražském hradě nazvaná Mars a Venuše, na níž se představí klíčová umělecká díla z časů císaře Rudolfa II.,“ pozvala v Bratislavě generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková. Rok renesanční šlechty vyvrcholí výstavou Arcivévoda Ferdinand II. Tyrolský na renesančním zámku Březnice (od 27. 5.). Na konci června se v Bučovicích otevře nová expozice Moravský renesanční šlechtic. S významnými osobnostmi, renesanční zámeckou architekturou, skvostnými interiéry i desítkami příběhů se lze setkat na 30 památkových objektech ve správě NPÚ, např. ve Velkých Losinách, v Uherčicích, na hradě Pernštejně, v Rožmberku, Českém Krumlově, Třeboni, Červené Lhotě, Jindřichově Hradci, Kratochvíli, Vimperku, Telči, Červeném Poříčí, Horšovském Týně, Náchodě, Opočně, Litomyšli, Slatiňanech, na Frýdlantu, Grabštejně a v Benešově nad Ploučnicí.


foto: NPÚ    Klíč k památkám – program pro věrné návštěvníky
Pro všechny zájemce o památky připravil Národní památkový ústav program pro věrné návštěvníky, k němuž se připojilo na sto třicet hradů, zámků, klášterů a dalších památek státních, městských i soukromých. Princip je podobný jako v minulých letech – za pět vstupenek může každý návštěvník získat šestý vstup zdarma. Kromě toho se může zúčastnit slosovací soutěže o zajímavé zážitkové ceny. Úplná pravidla věrnostního programu včetně mobilní aplikace jsou na www.klickpamatkam.cz. Na podobném principu funguje program Klíč pro školy, určený skupinám dětí a mládeže a Klíč k zážitkům, poskytující slevy u partnerských poskytovatelů služeb.

Jiří Kozák    Vzpomínáme zakladatele prvního českého krajanského sdružení na Slovensku
Skromnou kyticí jsme si připomenuli nedožité výročí zakladatele prvního českého krajanského sdružení na území Slovenska ing. dr. techn. Jiřího Kozáka, CSc. (27.3.1922 Benešov u Prahy – 24.7.2003 Bratislava), i v zahraničí uznávaného experta na statiku ocelových konstrukcí. Jako specialista bratislavské konstrukční kanceláře Vítkovických železáren byl spoluautorem anténních vysílačů, mostních konstrukcí, nebo televizních věží na bratislavském Kamzíku a na pražském Žižkově. Po rozdělení federace inicioval s přáteli založení Spolku Čechů na Slovensku s cílem přispět k rychlejšímu řešení zejména sociálních problémů, vyvolaných novými hranicemi mezi ČR a SR, a k legalizaci české národnostní menšiny. Čest jeho památce.

Tranovsky    Evangelická legenda
Jiří Třanovský (27. března nebo 9. dubna 1592 Český Těšín - 29. května 1637 Liptovský Mikuláš) byl učitel a kněz, autor nábožných písní, vydavatel knih, sestavil a vydal první evangelický kancionál Cithara Sanctorum. Pro Poláky byl Jerzy Trzanowski, pro Slováky Juraj Tranovský, na studiích v Německu používal latinskou podobu jména Georgius Tranoscius. V letech 1611-1613 učil na Malostranském náměstí v Praze, poté byl rektorem školy v Holešově, v roce 1615 se oženil, pak vysvěcen za kněze v Olešnici a stal se farářem ve Valašském Meziříčí. Po bitvě na Bílé hoře kázal ve Slezsku, poté v letech 1628-1631 působil jako kazatel na Oravském zámku, až nakonec se usadil v Liptovském Mikuláši.

cimbálovka    Masopustní podvečer s cimbálovkou
V rámci pravidelných setkání krajanů Český spolek Bratislava zve na tradiční masopustní posezení s cimbálovou hudbou z Uherského Hradiště. Program se uskuteční v úterý 28. března ve společenském sále Csemadoku v 17 hod. Kulturní večery organizujeme s finanční podporou MZV ČR. Loňské vystoupení a další fotografie z dalších aktivit můžete shlédnout v naší fotogalerii.

J.A. Komenský na obrazu A. Muchy    Učitel národů a Slovensko
Kněz a učitel Jan Amos Komenský (28. března 1592 Nivnice - 15. listopadu 1670 Amsterdam, Nizozemí) jako biskup Jednoty bratrské udržoval kontakty se severními Uhrami, kam přicházel navštěvovat exulanty do obce Lednica, do Púchova i Skalice, kde roku 1650 posvětil bratrskou modlitebnu. Při cestách z Lešna do Sárospataku se Komenský v letech 1650 a 1654 stavoval v Markušovcích u dcery Doroty Kristiny. Podle dostupných pramenů pobyl také v Levoči, Bardějově, Košicích, Prešově nebo Kežmarku.

Vranov n. T.    Dramatický příběh jedné sochy
Sochař Břetislav Benda (28. března 1897 Líšnice u Milevska – 19. srpna 1983 Praha) byl žákem Josefa Václava Myslbeka a Jana Štursy, věnoval se zejména zobrazení lidského těla. Na Slovensku se nachází jeho bronzová socha ženy v životní velikosti „Mladosti a kráse patří budoucnost“ ve Vranově nad Topľou, které hrozilo roztavení na zvony.

M. Frič    Stál u začátků slovenského filmu
Filmový režisér, scenárista a herec Martin Frič (29. března 1902 Praha – 26. srpna 1968 Praha) natočil na 90 snímků, mezi nimiž legendárním se stal Jánošík (1935) podle divadelní hry Jiřího Mahena a podílel se i na prvním slovenském celovečerním filmu Varúj! (1946). Podle předlohy Karla Čapka také natočil drama ze slovenských hor Hordubalové (1937).

reprofoto    Bankovka se světicí brzy už jen jako vzpomínka
Česká národní banka oznamuje, že dnem 31. března letošního roku končí možnost bezplatné výměny padesátikorunových bankovek s vyobrazením sv. Anežky České v pobočkách ČNB v sedmi krajských městech (Praha, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno a Ostrava). Od roku 2006 byly tyto bankovky postupně z oběhu stahovány a nahrazovány mincí stejné hodnoty z důvodu lacinější emise a podstatně větší trvanlivosti až jejich platnost v roce 2011 definitivně skončila.

V. Štáflová    Dáma s perem i cepínem
Spisovatelka Vlasta Štáflová (1. dubna 1907 Petrovice u Rakovníka – 14. února 1945 Praha) se od roku 1927 věnovala horolezectví ve Vysokých Tatrách. S A. Škarvanem 9. září 1929 zdolala například vrchol Ihlu v Patrii, ktorý poté v horolezeckých kruzích nazývali Veža Vlasty. Tatry našly odezvu i v její tvorbě zeména pro děti. Spolu s manželem malířem Otakarem Štáflem založili Symbolický hřbitov, jeho slavnostního otevření se však nedočkali, protože v roce 1939 se museli vrátit do Prahy, kde před koncem války zahynuli při náletu.

foto: Ing. L. Bábíček    Uctění památky prvního československého prezidenta
V úterý 7. března 2017 v den výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka se u jeho pomníku před budovou SNM v Bratislavě uskutečnila vzpomínková akce, na níž zástupci Velvyslanectví České republiky v SR, poslanci Národní rady SR a delegace krajanů položili květiny k soše TGM. Shromáždění doprovázela a oproti předcházejícím výrazně oživila dechová hudba z Velkých Bílovic. Fotografie ze setkání poskytl Ing. Ladislav Bábíček. Více fotografií najdete ve fotogalerii.

První ČSR    Soutěž pro studenty „Po stopách založení ČSR“
Radio Praha - vysílání do zahraničí vypisuje soutěž pro studenty Českých škol bez hranic a studenty z krajanských spolků „Po stopách založení ČSR“ v kategoriích Text + fotografie, Audio, Video. Boje na východní i západní frontě, diplomatická jednání, aktivity nejrůznějších spolků. Zkusme zapátrat po nejrůznějších střípcích předcházejících zrození naší republiky, připomeňme si osobnosti, které přispěly k založení ČSR. Uzavírka soutěžních materiálů je 30. září 2017, příspěvky zasílejte na adresu cr@radio.cz.O případnou radu, konzultaci v otázkách zahraničně-politických vztahů, česko-slovenských vztahů, československého dobrovolného vojska (legií) i osudu konkrétních osobností spjatých se vznikem ČSR se můžete obrátit na doc. PhDr. Zlatici Zudovou-Leškovou, CSc. z Historického ústavu Akademie věd ČR (e-mail: zudova-leskova@hiu.cas.cz).

Graf: ŠÚ SR, kliknutím zvětšíte    České menšiny na Slovensku ubývá
Před pěti lety Statistický úřad SR zveřejnil podrobnější výsledky Sčítání obyvatel, domů a bytů z května 2011. Zatímco v porovnání s výsledky z roku 2001 obyvatel SR mírně přibylo (5 397 036 obyv., co je o 17 581 víc), tento desetiletý přírůstek je nejnižší v historii. Z pohledu národností ubylo obyvatel, hlásících se ke slovenské, maďarské, české nebo ukrajinské národnosti, naopak více se hlásí k romské, rusínské, chorvatské, srbské, židovské i moravské národnosti. České národnosti ubylo ze 44 620 (0,8%) v 2001 na současných 30 367 obyv. (0,6%), co znamená, že třetí příčku v řebříčku národnostních menšin odstoupila národnosti rusínské (33 842 obyv. = 0,6%). Moravská národnost figuruje na 7. místě s počtem 3 286 obyv. (v roce 2001 2 348), když o jedno místo „předběhla“ polskou národnost. Češi jsou nejpočetněji zastoupenou komunitou občanů jiných států s trvalým pobytem na území SR, když z celkového počtu 26 752 cizinců (0,5% všeho obyvatelstva) se k českému občanství přihlásilo 25,9%.

MZV ČR    Dopis krajanům
Zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti MZV ČR Jaroslav Kantůrek adresoval začátkem února dopis krajanům, v němž je informuje o připravovaných letošních projektech jako jsou Týden češtiny ve světě (31.7. – 4.8.2017), Mezinárodní konference Českých škol bez hranic, letní tábory pro děti krajanů v ČR, možnosti studia v ČR nebo vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.

KPČK    Z programu Kruhu přátel české kultury
Kruh přátel české kultury zve v úterý 4. dubna v 16 hodin do kina Mladosť na detektivní komedii Čtrnáctý u stolu z roku 1943 při příležitosti 40. výročí úmrtí herce Karla Högra. Podrobnější informace o aktivitách KPČK najdete v Bohemia 1/2017.

foto z pozvánky    Výstava nábytkového designu
Slovenské národní muzeum zve na výstavu „Civilizované bývanie pre každého. Jan Vaněk (1891 – 1962)“, věnovanou životu a tvorbě architekta Jana Vaňka, který významnou měrou ovlivnil československou interiérovou tvorbu meziválečného i válečného období. Expozice vznikla ve spolupráci s Muzeem mésta Brna a prezentuje exponáty z dalších českých a moravských muzeí a galerií i ze soukromých sbírek, včetně autentického mobiliáře z pražského bytu architekta. Výstava v sídelní budově SNM na Vajanského nábřeží potrvá do 2. dubna 2017.

foto: uniba.sk    Vychoval nejstarší generaci slovenských muzikologů
Hudební muzeum SNM a Etnologický ústav Akademie věd ČR připravily výstavu o knězi, pedagogu a hudebnímu vědci prof. PhDr. Dobroslavu Orelovi (15. prosince 1870 Ronov nad Doubravou – 18. února 1942 Praha), který byl v letech 1921 až 1938 profesorem církevní hudební vědy Katolické bohoslovecké a Filozofické fakulty v Bratislavě, mezi prvními zpracoval slovenské hudební prameny, věnoval se i sběru a výzkumu slovenských lidových písní. Krátce vykonával i funkce děkana fakulty a rektora Univerzity Komenského, na níž založil Akademický pěvecký sbor. Na Slovensko přijel poprvé v roce 1919, kdy byl pověřen péčí o kostelní archivy a varhany po celé ČSR. V jakých podmínkách začínal, svědčí zmínka v dopise příteli dr. A. Kolískovi: „Byl jsem strašný osel, že jsem se dal svést k Bratislavě z Prahy.” Výstava v Brämerově kúrii na Žižkově ul. je přístupná do 9. června 2017 každý den kromě pondělí od 10 do 17 hod.

   
  • > > > archiv starších zpráv, pozvánek a zajímavostí
  • TOPlist

    NK ČR v dubnu 2008 vybrala tuto stránku do projektu WebArchiv.

     

    © jv 2004

              Obsah těchto stránek lze použít výlučně s označením zdroje: cesi.sk