logo ČSB                                   ČnS

Vítejte na informační stránce Českého spolku Bratislava

Český spolok Bratislava (ČSB) je nepolitické občanské sdružení obyvatel Slovenské republiky hlásících se k českému, moravskému a slezskému původu, jejich rodinných příslušníků a dalších sympatizantů bez ohledu na státní občanství (viz Stanovy). Pod názvem „Spolek Čechů na Slovensku" vznikl v roce 1993 (viz Z historie spolku) jako nejstarší organizace české a moravské národnostní menšiny v SR, v následujícím roce se s místními pobočkami v dalších slovenských městech transformoval na regionální organizace Českého spolku na Slovensku... (celý text O nás)

Český spolek Bratislava zve v cyklu Kulturních večerů v úterý 25. dubna na přednášku o připravovaných poznávacích zájezdech s videoprojekcí „Kde jsme byli a kam se chystáme".

foto: CzechTourism    Výstava k Roku baroka
Česká centrála cestovního ruchu Czechtourism zve na výstavu fotografií mladého rakouského umělce Lukase Charwata, vystupujícícho pod značkou Chaluk, zachycujícíh krásu barokních památek v šesti regiónech ČR. Plasy, Mariánskou Týnici, Mikulov, Kroměříž, Žďár nad Sázavou a další skvosty barokní architektury zachytil prostřednictvím zajímavých pohledů z jejich interiérů a zejména v detailech jejich výzdoby.Výstava „Ba’rock“ v Kafé Scherz (na Partizánské 2, vchod z ul. Palisády) je otevřena do konca dubna.


foto: NMRS    Položení věnců k Památníku M. R. Štefánika
Nadace Milana Rastislava Štefánika s podporou Ministerstva obrany SR zvou na pietní akt Položení věnců k Památníku Milana Rastislava Štefánika při příležitosti 98. výročí tragické smrti za účasti státních představitelů, zástupců místní samosprávy a diplomatického sboru ve čtvrtek 4. května 2017 v 19 hod. na nábřeží M. R. Štefánika v Bratislavě.

Gaboltov    Stopy sv. Vojtěcha v Uhrách
Jeden z českých patronů biskup sv. Vojtěch (Adalbert Pražský, 956 Libice nad Cidlinou - 23. dubna 997 ve východním Prusku, uvádí se Truso u polského města Elblag/Elbling nebo Heiligenwald dnes na území ruské Kaliningradské oblasti), byl uznávaným vzdělancem a jako jeden z mála přežil vyvraždění Slavníkovců. Podle legendy pokřtil ostřihomského knížete Gejzu a jeho syna a budoucího prvního uherského krále Štefana. Na Slovensku je s ním spojen erb obce Gaboltov, kde se údajně zastavil, s jeho žáky je spojován vznik opatství v Hronském Beňadiku (a maďarské Pannonhalmě).

Š. Vraštiak    Dlouholetý předseda Kruhu priateľov českej kultúry
Filmový publicista a organizátor Mgr. Štefan Vraštiak (23. dubna 1942 Žaškov - 5. dubna 2016 Bratislava) jako absolvent pražské FAMU pracoval ve Slovenském filmovém ústavu, později i jako jeho ředitel. Zasloužil se o objev a návrat prvního slovenského filmu Jánošík z roku 1921. Od začátku 90. let vedl Kruh přátel české kultury, v němž obětavě organizoval početné filmové a kulturní aktivity, výraznou měrou se podílel na udělování Ceny Karla Čapka v Trenčianských Teplicích.

foto: Ing. L. Bábíček    Kde jsme byli a kam se chystáme
V cyklu Kulturních večerů připravili Ing. Jiří Nevřela a Ing. Ladislav Bábíček na úterý 25. dubna přednášku o připravovaných poznávacích zájezdech s videoprojekcí ze zájezdů realizovaných v minulosti. Některé záběry ze zatím posledního zájezdu na Moravu ale i ze starších najdete v naší archivní fotogalerii.

   Hudební archivářka a editorka
Muzikoložka, hudební archivářka a editorka Maria Jana Terrayová (roz. Dokulilová, 29. dubna 1922 Přibyslavice - 14. dubna 1993 Bratislava) po studiu JAMU a Masarykovy univerzity v Brně začala pracovat v hudebním oddělení univerzitní knihovny v Bratislavě, odkud přešla do Umenovedného ústavu SAV, kde se zabývala hudební historií a historiografií Slovenska, objevila vzácné rukopisy ve Štítniku, díla J. P. Roškovského, E. Paschy, výrazně se podílela na oživení původní historické hudby na území dnešního Slovenska, zpracovala pozůstalost M. Schneidra-Trnavského, spolupracovala na scenáři jemu věnované historické expozice, a také na gramonahrávkách a filmech věnovaných slovenské hudební historii.

KPČK    Z programu Kruhu přátel české kultury
Kruh přátel české kultury zve v úterý 2. května v 16 hodin do kina Mladosť na komedii Černý Petr z roku 1963 při příležitosti 85. výročí narození filmového režiséra Miloše Formana (18. 2. 1932). Podrobnější informace o aktivitách KPČK najdete v Bohemia 2/2017.

Hudební večery    České a světové hudební árie
V rámci cyklu Hudebních večerů organizuje Český spolek Bratislava v úterý 30. května program „České a světové hudební árie“ v podání Milady Synkové, Martina Malachovského a Michaely Šebestové.

foto: Ing. L. Bábíček    Tvořivé dílny před Velikonocemi
Český spolek Bratislava připravil ve spolupráci s výtvarnicí Evou Linhartovou Bachratou v sobotu 8. dubna 2017 tradiční předsváteční Tvořivé dílny pro děti i dospělé. Ing. Ladislav Bábíček poslal své fotografické postřehy. Fotosnímky z našich dalších aktivit najdete v naší fotogalerii.

Olomoucký kraj    Pozvánka do Olomouckého kraje
Nejvíce zahraničních návštěvníků Olomouckého kraje každý rok přijíždí ze Slovenska, odznělo na úvod bratislavské prezentace turistických lákadel kraje v letošní sezóně. Tu zahájí slavnostní spuštění 170. sezóny v lázních Jeseník (12.-14.5.), k dalším atrakcím bude patřit například Dětský festival v Bludově (19.-21.5.), Bezděkovský levandulový festival (5.-6.7.), Keltská noc na Plumlově (21.-22.7.), hudební Litovelský otvírák (11.-12.8), flašinetářská Pekařovská pouř (11.-13.8.), víkend v historické papírně ve Velkých Losinách (12.-13.8.), 36. Hefaiston na hradě Helštýn nebo srpnové Balony nad Bouzovem.

GFF    Turistická sezóna v Olomouci
Moravská Olomouc byla v roce 2017 prohlášena Evropským městem sportu, ale připravila i řadu dalších atrakcí na letošní turistickou sezónu, kterou slavnostně odstartuje během tradičního jarního veletrhu Flora (20.-23.4.), na kterou po týdnu naváže Olomoucký tvarůžkový festival (28.-29.4.). Dalšímí významnými akcemi budou Garden Food festival (13.-14.5., poté ještě 10.-11.6. v Ostravě a 2.-3.9. ve Zlíně), Olomoucké vinné slavnosti a Beerfestival (obě 26.-27.5.), svátky města (2.-3.6.) a v červenci Olomoucké barokní slavnosti (6.-30.7.).

VSW    Nabídka z Vídně pro malé školáky
Ředitelka Veselé školy ve Vídni Ivana Brožová prostřednictvím velvyslanectví ČR v Bratislavě nabízí „českým dětem v Bratislavě, respektive na Slovensku, výuku češtiny v naší škole. Ať už na základě víkendových návštěv, nebo díky skypu, přes který může výuka také probíhat.“ Jak dále uvádí, „příspěvková organizace s doložkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ...je česká škola, která poskytuje výuku českého jazyka a českých reálií dětem žijícím ve Vídni, potažmo Rakousku... Děti v naší škole absolvují řádnou školní docházku jako ve škole v ČR a nespornou výhodou je, že ... nemusí vykonávat žádné další zkoušky a vzdělání je jim uznáno.“

První ČSR    Soutěž pro studenty „Po stopách založení ČSR“
Radio Praha - vysílání do zahraničí vypisuje soutěž pro studenty Českých škol bez hranic a studenty z krajanských spolků „Po stopách založení ČSR“ v kategoriích Text + fotografie, Audio, Video. Boje na východní i západní frontě, diplomatická jednání, aktivity nejrůznějších spolků. Zkusme zapátrat po nejrůznějších střípcích předcházejících zrození naší republiky, připomeňme si osobnosti, které přispěly k založení ČSR. Uzavírka soutěžních materiálů je 30. září 2017, příspěvky zasílejte na adresu cr@radio.cz.O případnou radu, konzultaci v otázkách zahraničně-politických vztahů, česko-slovenských vztahů, československého dobrovolného vojska (legií) i osudu konkrétních osobností spjatých se vznikem ČSR se můžete obrátit na doc. PhDr. Zlatici Zudovou-Leškovou, CSc. z Historického ústavu Akademie věd ČR (e-mail: zudova-leskova@hiu.cas.cz).

logo    Vychází Informační bulletin ČSB č. 1 / 2017
„Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava, milí sympatizanti. Posíláme Vám náš letošní první bulletin, jehož úvodem mi dovolte popřát Vám všem i Vašim blízkým hodně zdraví a úspěšný rok…”. Těmito slovy začíná Informační bulletin ČSB č. 1/ 2017, jehož celý obsah si můžete přečíst zde.

foto: NPÚ/CzechTourism/L.Renner    Poznávací zájezd v červnu 2017
V sobotu 17. června 2017 ČSB organizuje tradiční poznávací zájezd, tentokrát po trase Jaroměřice nad Rokytnou (zámek a zahrady) a Kralice – (Muzeum Bible Kralické). Příspěvek účastníka budeme vybírat na Kulturním večeru 25. dubna 2017, v případě volných míst v autobuse se lze ještě přihlásit a zaplatit na Hudebním večeru 30. května.

SND    Podíl českých umělců na budování opery SND
V rámci Kulturních večerů zve Český spolek Bratislava v úterý 27. června v 17 hod. (v sále csemadoku) na přednášku Dr. J. Blaha o podílu českých umělců na budování opery Slovenského národního divadla.

foto: uniba.sk    Vychoval nejstarší generaci slovenských muzikologů
Hudební muzeum SNM a Etnologický ústav Akademie věd ČR připravily výstavu o knězi, pedagogu a hudebnímu vědci prof. PhDr. Dobroslavu Orelovi (15. prosince 1870 Ronov nad Doubravou – 18. února 1942 Praha), který byl v letech 1921 až 1938 profesorem církevní hudební vědy Katolické bohoslovecké a Filozofické fakulty v Bratislavě, mezi prvními zpracoval slovenské hudební prameny, věnoval se i sběru a výzkumu slovenských lidových písní. Krátce vykonával i funkce děkana fakulty a rektora Univerzity Komenského, na níž založil Akademický pěvecký sbor. Na Slovensko přijel poprvé v roce 1919, kdy byl pověřen péčí o kostelní archivy a varhany po celé ČSR. V jakých podmínkách začínal, svědčí zmínka v dopise příteli dr. A. Kolískovi: „Byl jsem strašný osel, že jsem se dal svést k Bratislavě z Prahy.” Výstava v Brämerově kúrii na Žižkově ul. je přístupná do 9. června 2017 každý den kromě pondělí od 10 do 17 hod.

   
  • > > > archiv starších zpráv, pozvánek a zajímavostí
  • TOPlist

    NK ČR v dubnu 2008 vybrala tuto stránku do projektu WebArchiv.

     

    © jv 2004

              Obsah těchto stránek lze použít výlučně s označením zdroje: cesi.sk