logo ČSB                                   ČnS

Vítejte na informační stránce Českého spolku Bratislava

Český spolok Bratislava (ČSB) je nepolitické občanské sdružení obyvatel Slovenské republiky hlásících se k českému, moravskému a slezskému původu, jejich rodinných příslušníků a dalších sympatizantů bez ohledu na státní občanství (viz Stanovy). Pod názvem „Spolek Čechů na Slovensku" vznikl v roce 1993 (viz Z historie spolku) jako nejstarší organizace české a moravské národnostní menšiny v SR, v následujícím roce se s místními pobočkami v dalších slovenských městech transformoval na regionální organizace Českého spolku na Slovensku... (celý text O nás)

Český spolek Bratislava zve v úterý 13. září 2016 na hudební vystoupení mladých umělců „Belcanto duo“ s programem Árie ze známých operet. Naše programy organizujeme s finanční podporou MZV ČR.

Trnava    Průkopník slovenského knihtisku
Knihtiskař Václav Jelínek (1. září 1731 Praha – 1823 Trnava) přišel pracovat do univerzitní tiskárny v Trnavě, kde se později osamostatnil (napřed vlastnil výčep piva) a na Halenárské ul. založil vlastní tiskárnu, která vstoupila do dějin slovenské kultury především vydáváním tvorby bernolákovské generace (Juraj Fándly, atd.). Povolení na její činnost vydala Místodržitelská rada 7. listopadu 1788 s tím, že nesmí konkurovat jeho dosavadnímu zaměstnavateli – univerzitní tiskárně. Po smrti zakladatele pokračoval v její činnosti jeho syn Jan Křtitel (Johann Baptist) Jelinek.


foto: jv    Zakladatel přírodovědné terminologie
Jan Svatopluk Presl (4. září 1791 Praha – 6. dubna 1849 Praha) vystudoval lékařství, ale věnoval se především přírodním vědám, které také přednášel na pražské univerzitě a spolu se svým bratrem Karlem Bořivojem se zasloužil o vytvoření českého – a následně ve značné míře odvozením i slovenského – názvosloví v oblasti botaniky, zoologie, chemie, geologie a mineralogie, kde se množstvi původních termínů používá dodnes (kyslík, vápník, kukuřice, klokan, atd.).

KPČK    Z programu Kruhu přátel české kultury
Kruh přátel české kultury avizoval v září 2016 následující program: V úterý 6. září v kině Mladosť pásmo soutěžních filmů „Ochutnávka Igricov“ se začátkem v 16 hod. Ve čtvrtek 22. září zve v 18 hod. do Divadla Malá scéna (Dostojevského rad 7) na 27. odevzdávání národních filmových cen Igric a 24. cen slovenské filmové kritiky. Následující den v pátek v 17 hod. začne na stejném místě přehlídka vítězných hraných, dokumentárních a animovaných snímků za rok 2015. Podrobnější informace o akcích KPČK přináší aktuální Bohemia 2016.

hudba    Árie ze známých operet
V rámci pravidelných Kulturních večerů zve ČSB na hudební vystoupení mladých umělců „Belcanto duo“ s programem Árie ze známých operet. Program se uskuteční v úterý 13. září 2016 v 17 hod. v sále Csemadoku. Naše programy organizujeme s finanční podporou MZV ČR.

foto: Zámek Milotice    Vlastivědný zájezd na Moravu
ČSB organizuje pravidelný vlastivědný zájezd tentokrát na trase Milotice – prohlídka zámku a Modrá u Velehradu (za nepříznivého počasí Milotice – Bořetice /Republika Kraví hora/). Odjezd v 7 hod. z parkoviště na Šancové ul. (nad ul. Karpatskou), v případě volných míst v autobuse se lze ještě přihlásit na Kulturním večeru 13. září 2016.

Senát PČR    Diaspora jako partner mateřského státu
Ve dnech 19.- 20. září 2016 se v Senátu PČR bude konat dvoudenní konference na téma „Diaspora jako partner mateřského státu“, kterou pořádají Stálá komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí a České školy bez hranic ve spolupráci s MZV ČR a Akademií věd ČR. Konference by měla řešit potřeby různých skupin Čechů žijících v zahraničí s ohledem na klasickou krajanskou komunitu, exil či novodobou emigraci po r. 1989. Bližší informace a možnost přihlášení bude na stránkách Senátu ČR v odkazu Stálé komise pro krajany žijící v zahraničí.

logo    Pozvánka jen pro nadšence
Slovenské národní muzeum bývá vždy zárukou množství zajímavých expozic a potvrzuje to i letošní letní nabídka. Kdo by se však do jeho hlavní budovy vydal zvláště na výstavu „Císař na čtyřech trůnech“ (otevřena do 21. září 2016), bude zřejmě zklamán. Čtrnáct panelů s českým textem a fotografiemi a několik odlitků bust císaře a jeho manželek působí jen skromným dojmem putovní expozice než skutečně historické výstavy. Škoda, že autoři si nedali ani trochu práce, aby podklady z ČR ve „slovenské národní“ instituci doplnili alespoň stručnou informací o vztahu Karla IV. k Uhrám a území dnešního Slovenska.

S. Motl    Kdo vlastně vyhrál válku?
V rámci pravidelných Kulturních večerů zve Český spolek Bratislava v úterý 27. září 2016 na přednášku novináře a publicisty Stanislava Motla s videoprojekcí a besedou na téma „Nacisté pod ochranou aneb Kdo vlastně vyhrál válku?“ z cyklu Stopy, fakta, tajemství. Kulturní večery organizujeme s finanční podporou MZV ČR.

MKVZČ    Konference „Krajané a problém identity“ bude v září v Praze
Po dvouleté přestávce se 28.- 30. září 2016 v nové budově Národního muzea uskuteční konference Krajané a problém identity. Jejími partnery jsou Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Národní muzeum, Český rozhlas, Senát a Národní archiv ČR. První dva dny budou jednací o tom, co pod identitou rozumíme a jak ji v podmínkách krajanských komunit udržovat, třetí den bude věnován návštěvám pamětihodností. Informace jsou na zahranicnicesi.com, registrovat se lze na adrese info@zahranicnicesi.com nejpozději do konce srpna 2016.

logo    Krajanský festival
Občanské sdružení Sedm paprsků pořádá ve dnech 29. 9. – 2. 10. 2016 letos jubilejní 10. ročník krajanského festivalu, který naváže na konferenci Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů. K účasti na festivalu jsou zváni krajané hudebníci, zpěváci, tanečníci, divadelníci či kronikáři z celého světa. Slavnostní uvítání se koná 29. 9. v hlavním sále Senátu, krajanská vystoupení pak na Zámečku v Libni a v Praze – Dolních Chabrech. Slavnostní zakončení festivalu tradičním krojovaným průvodem se předpokládá na Hradčanském náměstí v neděli 2. 10. Zájemci o účast na festivalu se mohou hlásit na krajanskyfestival.eu.

logo    Vychází Informační bulletin ČSB č. 2 / 2016
Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava, milí sympatizanti. Na konci letní sezóny dovolených se Vám opět představujeme v našem pravidelném Informačním bulletinu s přehledem plánovaných aktivit ve druhém pololetí 2016….“. Těmito slovy začíná Informační bulletin ČSB č. 2/ 2016, jehož celý obsah si můžete přečíst zde.

700 let od narození Karla IV.    Karel IV. z pohledu slovenské historie
V rámci pravidelných Kulturních večerů zve Český spolek Bratislava v úterý 11. října 2016 v 17 hod. na přednášku historičky PhDr. Daniely Dvořákové, CSc. na téma „Karel IV. z pohledu slovenské historie“ v sále Csemadoku. O stopách po Karlu IV. na území dnešního Slovenska se můžete dočíst i v článku na naší stránce. Kulturní večery organizujeme s finanční podporou MZV ČR.

Senát PČR    Říjnové volby do Senátu PČR
Letošní volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční pouze na území ČR v pátek 7. října 2016 od 14 do 22 hod. a v sobotu 8. října 2016 od 8 do 14 hod. Velvyslanectví ČR v Bratislavě upozorňuje, že na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí hlasování probíhat nebude. Občané ČR žijící v SR mohou na základě zápisu ve zvláštním seznamu voličů a po vydání voličského průkazu hlasovat v kterémkoli volebním okrsku, kde jsou vyhlášeny volby. Nejblíže ke slovenským hranicím se letos jedná o volební obvody č. 79 Hodonín a 73 Frýdek – Místek. Podrobné informace jsou zveřejněny na stránce Ministerstva vnitra ČR.

foto: L. Bábíček    Setkání k výročí vzniku ČSR
Český spolek Bratislava zve všechny své členy a příznivce na tradiční setkání u Památníku česko-slovenské vzájemnosti na dunajském nábřeží v den vzniku Československé republiky 28. října v 17 hod. Setkání se pravidelně zúčastňují sdružení, jejichž členové si tímto způsobem uctívají jednu z rozhodujících událostí dějin našich národů a památku všech, kdo za ideály společného státu obětovali své životy. K oživení loňských oslav přispěli členové Historického klubu 2. jezdeckého sibiřského legionářského pluku na koních, jak zachytil Ing. Ladislav Bábíček.

foto: Ing. L. Bábíček    Vlastivědný zájezd Lešná – Luhačovice
Dne 11. června 2016 zorganizoval Český spolek Bratislava vlastivědný zájezd na zámek a zoo v Lešné u Zlína a do Luhačovic, zúčastnilo se ho 50 členů a příznivců ČSB. V dopoledních hodinách se uskutečnila organizovaná prohlídka zámku, odpoledne pak návštěva tamní zoo, která je třetí nejnavštěvovanější v ČR. Otevřena byla v r. 1948 na ploše 50 hektarů, je členěna podle světadílů a chovají tam na 250 druhů zvířat. Cestou domů byla ještě volná prohlídka lázní Luhačovice. Celý zájezd fotografiemi zdokumentoval Ing. Ladislav Bábíček. Více fotografií najdete ve fotogalerii.

   
  • > > > archiv starších zpráv, pozvánek a zajímavostí
  • TOPlist

    NK ČR v dubnu 2008 vybrala tuto stránku do projektu WebArchiv.

     

    © jv 2004

              Obsah těchto stránek lze použít výlučně s označením zdroje: cesi.sk