logo ČSB                                   ČnS

Vítejte na informační stránce Českého spolku Bratislava

Český spolok Bratislava (ČSB) je nepolitické občanské sdružení obyvatel Slovenské republiky hlásících se k českému, moravskému a slezskému původu, jejich rodinných příslušníků a dalších sympatizantů bez ohledu na státní občanství (viz Stanovy). Pod názvem „Spolek Čechů na Slovensku" vznikl v roce 1993 (viz Z historie spolku) jako nejstarší organizace české a moravské národnostní menšiny v SR, v následujícím roce se s místními pobočkami v dalších slovenských městech transformoval na regionální organizace Českého spolku na Slovensku... (celý text O nás)

Český spolek Bratislava zve své členy v úterý 28. února na návštěvu Židovského muzea SNM v Bratislavě s komentovanou prohlídkou. Připomínáme změnu obvyklého času: sejdeme se už v půl třetí odpoledne na Židovské ul. č. 17.

pozvánka    Vzpomínka na Ivana Dérera
Ústav politických věd SAV a Univerzitní knihovna v Bratislavě zvou na panelovou diskusi „Ivan Dérer - politik, právnik a publicista“ ve čtvrtek 23. února 2017 v 16.30 hod. v Prednáškovej sále na Ventúrské ul. 11. Právník a publicista Ivan Dérer (2. března 1884 Malacky – 10. března 1973 Praha) byl stoupencem TGM a signatářem Martinské deklarace, za války žil v Praze, protože mu bylo odebráno slovenské občanství, za odbojovou činnost i po únoru 1948 byl vězněn.


reprofoto    Bankovka se světicí brzy už jen jako vzpomínka
Česká národní banka oznamuje, že dnem 31. března letošního roku končí možnost bezplatné výměny padesátikorunových bankovek s vyobrazením sv. Anežky České v pobočkách ČNB v sedmi krajských městech (Praha, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno a Ostrava). Od roku 2006 byly tyto bankovky postupně z oběhu stahovány a nahrazovány mincí stejné hodnoty z důvodu lacinější emise a podstatně větší trvanlivosti až jejich platnost v roce 2011 definitivně skončila.

foto: ČB    Architekt spojený s Prešovem
Architekt Arnošt Osvald (20. února 1907 Mukačevo - 8. února 1989 Prešov) vystudoval v Praze, v Čechách kde pracoval pro různé stavební firmy, ale většina jeho života a realizovaných projektů je spojena s východním Slovenskem a zejména Prešovem, kde se usadil po válce. Patřil k všestranným tvůrcům, věnoval se rekonstrukci historického centra Prešova i územn ímu plánování, návrhům obytných souborů včetně škol a občasnké vybavenosti, například krytému koupališti.

I. Hrušovský    Skladatelovy české kořeny
Hudební teoretik, pedagog a skladatel prof. PhDr. Ivan Hrušovský (23. února 1927 Bratislava – 5. října 2001 Bratislava) prožil část dětství v Loděnici u Berouna, odkud pocházela jeho matka. S českou kulturou udržoval kontakt i ve své tvorbě, zahrnující zejména sborové a orchestrální skladby, kantáty, ale i komorní, scénickou a elektroakustickou hudbu.

SND    Sbormistr a dirigent SND
Sbormistr, dirigent, pedagog a hudební skladatel Julius Kowalski (24. února 1912 Ostrava – 2. června 2003 Bratislava) po studiích v Moravské Ostravě a na pražské konzervatoři působil jako sbormistr, později přijal místo profesora hudby v Srbsku. Do Bělehradu se vrátil ještě po studiích a angažmá v Salzburgu už jako divadelní dirigent. Ještě před válkou spolupracoval s orchestrem bratislavského rozhlasu. Po roku 1945 přijal pozvání Jána Cikkera a stal se sbormistrem a dirigentem opery SND. Souběžně umělecky vedl i další orchestry, později řídikl hudební školy ve Skalici, v Pezinku a v Bratislavě.

Židovské muzeum    Komentovaná prohlídka v muzeu
V úterý 28. února už ve 14.30 hod. zve Český spolek Bratislava své členy na návštěvu Židovského muzea SNM v Bratislavě s komentovanou prohlídkou v podání dr. Viery Kamenické. Připomínáme změnu obvyklého času: sejdeme se už v půl třetí odpoledne na Židovské ul. č. 17 (pod hradem před vjezdem do tunelu vlevo).

foto: Ing. L. Bábíček    Setkání u pomníku Františka Palackého
Ve středu 18. ledna Bratislavu navštívila delegace Univerzity Palackého z Olomouce pod vedením rektora prof. Jaroslava Millera, aby před studenty gymnazia na Bilíkově ul. v Dúbravce prezentovali možnosti studia. Podle slov rektora v současnosti na univerzitě studuje na 1200 slovenských studentů a jsou připraveni přivítat další. Na závěr návštěvy rektor spolu se zástupcem Velvyslankyně ČR v SR JUDr. Pavlem Sladkým, PhD., položili kytici k pomníku „otce národa“, který v letech 1809 až 1812 studoval na latinské škole v Trenčíně a následně do r. 1818 na evagelickém lyceu v Prešpurku. Setkání u pomníku, jak zachytil Ing. Ladislav Bábíček, byla přítomna i skupina krajanů.

KPČK    Z programu Kruhu přátel české kultury
Kruh přátel české kultury zve ve čtvrtek 9. března v 16 hodin do kina Mladosť na komedii Jedenácté přikázání z roku 1935 při příležitosti 115. výročí narození filmového režiséra, scenáristy a herce Martina Friče (29.3.1902 – 26.8.1968). V hlavních úlohách hrají Hugo Haas, Jiřina Štepničková a Theodor Pištěk. Podrobnější informace o aktivitách KPČK najdete v Bohemia 1/2017.

cimbálovka    Masopustní podvečer s cimbálovkou
V rámci pravidelných setkání krajanů Český spolek Bratislava zve na tradiční masopustní posezení s cimbálovou hudbou z Uherského Hradiště. Program se uskuteční v úterý 28. března ve společenském sále Csemadoku v 17 hod. Kulturní večery organizujeme s finanční podporou MZV ČR. Loňské vystoupení a další fotografie z dalších aktivit můžete shlédnout v naší fotogalerii.

foto z pozvánky    Výstava nábytkového designu
Slovenské národní muzeum zve na výstavu „Civilizované bývanie pre každého. Jan Vaněk (1891 – 1962)“, věnovanou životu a tvorbě architekta Jana Vaňka, který významnou měrou ovlivnil československou interiérovou tvorbu meziválečného i válečného období. Expozice vznikla ve spolupráci s Muzeem mésta Brna a prezentuje exponáty z dalších českých a moravských muzeí a galerií i ze soukromých sbírek, včetně autentického mobiliáře z pražského bytu architekta. Výstava v sídelní budově SNM na Vajanského nábřeží potrvá do 2. dubna 2017.

foto: uniba.sk    Vychoval nejstarší generaci slovenských muzikologů
Hudební muzeum SNM a Etnologický ústav Akademie věd ČR připravily výstavu o knězi, pedagogu a hudebnímu vědci prof. PhDr. Dobroslavu Orelovi (15. prosince 1870 Ronov nad Doubravou – 18. února 1942 Praha), který byl v letech 1921 až 1938 profesorem církevní hudební vědy Katolické bohoslovecké a Filozofické fakulty v Bratislavě, mezi prvními zpracoval slovenské hudební prameny, věnoval se i sběru a výzkumu slovenských lidových písní. Krátce vykonával i funkce děkana fakulty a rektora Univerzity Komenského, na níž založil Akademický pěvecký sbor. Na Slovensko přijel poprvé v roce 1919, kdy byl pověřen péčí o kostelní archivy a varhany po celé ČSR. V jakých podmínkách začínal, svědčí zmínka v dopise příteli dr. A. Kolískovi: „Byl jsem strašný osel, že jsem se dal svést k Bratislavě z Prahy.” Výstava v Brämerově kúrii na Žižkově ul. je přístupná do 9. června 2017 každý den kromě pondělí od 10 do 17 hod.

   
  • > > > archiv starších zpráv, pozvánek a zajímavostí
  • TOPlist

    NK ČR v dubnu 2008 vybrala tuto stránku do projektu WebArchiv.

     

    © jv 2004

              Obsah těchto stránek lze použít výlučně s označením zdroje: cesi.sk